15/01/2021

Celebrada la primera sessió de treball del projecte “SMART-QUAL: Structured indicators to manage HEI Quality System” de UIC Barcelona

El projecte de recerca impulsat per la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials està coordinat per l’entitat europea CONNEX-EU i s’emmarca dins el programa Erasmus+.

El projecte de recerca SMART-QUAL: Structured indicators to manage HEI Quality System”, impulsat per la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de UIC Barcelona en el marc del programa Erasmus+, ja està en marxa. Durant la primera trobada entre les universitats i les entitats implicades en el projecte, s’han presentat els resultats del primer paquet de treball, a partir d’una primera fase de recopilació d’informació sobre els sistemes de gestió de la qualitat de les institucions d’ensenyament superior. En aquest sentit, els investigadors de UIC Barcelona han identificat cinc institucions regides per un sistema de gestió de la qualitat amb un nivell de maduresa alt.

A partir de la revisió i la recopilació de les diferents propostes, la recerca té l’objectiu d’elaborar un sistema d’indicadors (Quality Indicators Scoreboard) que es converteixi en un marc de referència per harmonitzar els processos dels sistemes de gestió de la qualitat en l’educació superior a escala internacional. A més a més, l’estudi vol dissenyar una guia per implementar aquests indicadors en els sistemes de garantia de qualitat per millorar-ne l’eficiència a curt i llarg termini.

El projecte està coordinat per l’entitat de cooperació internacional CONNEX-EU i hi participen, a més de UIC Barcelona, diferents universitats i agències de qualitat d’Europa. Les universitats participants són la Universitat de Minho (Portugal), la Universitat d’Aveiro (Portugal), la Universitat Lliure de Brussel·les, Vrije Universiteit Brussel (Bèlgica) i el Politècnic de Torí (Itàlia), mentre que les agències de qualitat són AQU Catalunya (Espanya), SKVC Centre for Quality Assessment in Higher Education (Lituània) i A3ES, Agència d’Avaluació i Acreditació de l’Ensenyament Superior (Portugal).

El programa Erasmus+, impulsat per la Unió Europea, busca promoure el desenvolupament sostenible dels països associats en l’àmbit de l’educació superior i contribuir a la realització dels objectius de l’Estratègia de la UE per a la Joventut.

smartqual