01/02/2021

El neuromàrqueting és un instrument útil per dur a terme campanyes solidàries relacionades amb la sostenibilitat

Aquesta és la principal conclusió de l'article escrit pel vicedegà de la Facultat d'Educació, el Dr. Salvador Vidal, juntament amb un grup d'alumnes, en el marc del Taller Transversal de Sostenibilitat de UIC Barcelona

Estudis recents mostren que Catalunya s'ha estancat en la recollida selectiva de residus. Davant aquesta premissa, i en el marc de la 12a edició del Taller Transversal de Sostenibilitat que organitza la Facultat de Ciències de l'Educació, el vicedegà de la Facultat, Salvador Vidal, i les alumnes Carla Castillejo, Anna Guardiola, Andrea López, Cecilia Mena, Maria Moreo, Sara Muñoz, Georgina Riba, Beatriz Pérez i Judith Villanueva van dur a terme un estudi centrat en com el neuromàrqueting pot augmentar la recollida selectiva de taps de plàstic per a una causa humanitària.

L'estudi, titulat “Neuromarketing and Sustainability”, ha estat publicat recentment a la revista Advances in Social Sciences Research Journal. Per dur-lo a terme, es van fer dos qüestionaris a alumnes de cinc centres educatius i de diferents cursos amb l'objectiu de conèixer si estaven conscienciats amb el reciclatge de taps. A més a més, en un dels cinc centres es va realitzar una campanya de neuromàrqueting per reforçar la campanya de recollida de taps mitjançant la col·locació de pòsters en els principals espais de l'escola, així com una sessió informativa amb la Fundació Noelia per explicar en què s'invertirien els beneficis de la col·lecta de taps. Els resultats van mostrar que a l’escola on s'havia realitzat la campanya, el nombre de taps recollits va ser sorprenentment més alt que a la resta de centres.

“Les aplicacions de la neurociència poden ser un bon recurs per incorporar a les campanyes per millorar la salut del nostre planeta”, asseguren els autors de l'article. “De fet, els resultats mostren que una bona campanya de màrqueting pot servir per donar un impuls per aconseguir un planeta més sostenible”.