14/01/2021

El professor Juan José Guardia analitza jurídicament l’última reforma del sistema educatiu espanyol

El professor de Dret Administratiu de la Facultat de Dret de UIC Barcelona ha estudiat el contingut del projecte de Llei Orgànica de modificació de la LOE (LOMLOE).

El professor de la Facultat de Dret Juan José Guardia ha publicat un estudi a la revista Papers del Club Tocqueville, un think tank que promou els valors de la democràcia constitucional i una societat oberta, en el qual analitza des d’un punt de vista jurídic el projecte de Llei Orgànica de modificació de la LOE (LOMLOE), l’última reforma del sistema educatiu espanyol.

Sota el títol “La ruptura educativa en la Ley Celaá: un análisis jurídico”, Guardia exposa les principals claus en matèria jurídica de la reforma, des de la tramitació fins al contingut i les possibles conseqüències que té. Per al professor de Dret Administratiu, “la tramitació ràpida de la reforma ha impedit un debat social inclusiu i el contingut trenca amb el model existent de complementarietat dels centres docents de titularitat d’una administració i els centres concertats”. A més a més, afegeix que existeix més risc de politització i judicialització de l’ensenyament a Espanya.

L’estudi s’emmarca en el projecte de recerca “Libertad y responsabilidad educativas: fundamentos, aproximación crítica y líneas de acción (LIREDU) MPFI20PS, FUSP CEU”.

 

Treball de referència:

Guardia, J.J. “La ruptura educativa en la Ley Celaá: un análisis jurídico, Papers, 2020.