18/02/2021

GSK i UIC Barcelona creen l’Aula d’Asma Greu

Amb aquesta col·laboració, la Universitat i l’empresa biofarmacèutica posen de manifest el seu compromís amb la formació i la transferència de coneixement en l’àmbit de l’asma greu

UIC Barcelona i la companyia biofarmacèutica GSK han signat un acord de col·laboració per crear la nova Aula d’Asma Greu, promoguda per l’Institut Universitari de Pacients, amb la voluntat d’impulsar activitats centrades en l’atenció, la docència i la informació sobre aquesta afecció respiratòria.

Totes dues entitats comparteixen el compromís per promoure iniciatives acadèmiques de projecció clínica i social, i coincideixen en la importància de conèixer i estudiar l’experiència del pacient asmàtic, així com els determinants en el control de la malaltia per promoure’n la millora. Alhora, des de la nova aula d’empresa de la Universitat, situada a l’Institut Universitari de Pacients, s’impulsaran activitats que permetin avaluar l’impacte mediambiental en l’asma greu, l’efecte de la Covid-19 en els pacients, l’efecte indirecte de les restriccions de mobilitat provocades per la pandèmia, i el control de l’asma greu infantil.

Les iniciatives acadèmiques es complementaran amb la participació d’experts. En aquest sentit, al llarg del 2021, l’Aula d’Asma Greu organitzarà diferents tallers, seminaris en línia i jornades de professionals assistencials, directius, sanitaris i pacients, que permetran avançar en l’atenció de l’asma greu en els contextos mediambientals i epidemiològics en què ens trobem.