03/03/2022

L’Aula d’Atenció Domiciliària Integrada organitza la Jornada #Essencials per posar en valor el treball realitzat pels serveis de treball social sanitari i serveis socials

Impulsada per l’Institut Universitari de Pacients i l’empresa d’atenció domiciliària Qida, la jornada ha acollit experts de renom del sector social i sanitari per posar en comú els aprenentatges de la pandèmia i els reptes de futur per a l’atenció integrada

L’Aula Magna del Campus Barcelona ha acollit la primera jornada organitzada per l’Aula d’Atenció Domiciliària Integrada, en què l’àrea de treball social sanitari i serveis socials de Catalunya han coincidit a destacar la necessitat d’un treball col·laboratiu i coordinat per poder donar una resposta òptima davant de situacions d’emergència. 

La Jornada #Essencials ha ofert als experts del sector social i sanitari un espai de debat conjunt i únic per posar en valor el treball realitzat pels serveis de treball social sanitari hospitalari, atenció primària i serveis socials. Durant la jornada, dividida en dues taules de diàleg, s’ha parlat sobre com els diferents professionals s’han hagut d’adaptar a les circumstàncies actuals marcades per la Covid-19, així com els aprenentatges i les implicacions que apliquen al rol i els reptes de futur que es presenten al sector.

La sessió ha estat inaugurada per Alfonso Méndiz, rector de UIC Barcelona, i per Boi Ruiz, director de l’Institut Universitari de Pacients, que han donat la benvinguda i la paraula a Conchita Peña, degana del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya i directora d’Atenció Ciutadania i Participació del Consorci Sanitari de Barcelona. Peña ha destacat que “des del principi vam tenir molt clar que calia incorporar la mirada social a l’emergència sanitària per tal de donar una resposta unificada i integrada, posant la persona al centre i abordant les conseqüències socials que estava provocant la pandèmia”.

A la primera taula rodona, els ponents s’han remuntat als inicis de la Covid-19 per explicar les estratègies i mobilitzacions que es van dur a terme durant els primers mesos de la pandèmia, així com els aprenentatges i implicacions que els professionals han extret d’aquesta situació d’emergència. A la taula rodona, hi han participat Lydia González, referent del Consell Tècnic Assessor de Treball Social de La Unió Catalana d’Hospitals i coordinadora de Treball Social del Consorci Sanitari de Terrassa; Carme Fortea, directora de Serveis d’Atenció al Sensellarisme de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona; Anna Maria Jiménez, directora del Centre de Serveis Socials de Guineueta-Verdun-Prosperitat de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona; Jordi Riba, responsable de l’Àrea de Treball Social de la Gerència Territorial de Barcelona y president de l’Associació Enfocatss, i Laura Morro, cap de Treball Social del Parc de Salut Mar i delegada a Catalunya de l’Associació Espanyola de Treball Social i Salut.

A la segona taula, els ponents han fet una valoració de la situació actual i han exposat els principals reptes i iniciatives de futur. En aquesta taula, hi ha participat Carme Guinovart, coordinadora de Treball Social de l’Hospital Universitari Santa Creu de Vic i responsable de la Unitat d’Atenció a l’Usuari; Victoria Mir, membre de l’equip d’Atenció Integrada del Departament de Salut i coordinadora de Treball Social de l’Institut Català de Salut; Eunice Blanco, cap de Treball Social del campus Hospital Vall d’Hebron; Glòria Navarro, cap del Departament de Gestió de Recursos Socials Bàsics de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, i Marta Serra, directora Territorial de Sant Andreu de l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona. 

L’acte ha estat moderat i conclòs per Oriol Fuertes, membre del Consell Assessor del Programa d’Atenció Integrada de Catalunya, referent de la Comissió d’Interacció Social i Sanitària de la Unió Catalana d’Hospitals i CEO de Qida.

Durant la jornada, s’ha projectat #Essencials, un curtmetratge que recull les experiències viscudes per part de professionals de treball social i serveis socials, en el qual es mostra com els experts s’han hagut d’adaptar a les circumstàncies actuals marcades per la Covid-19. 

Accedeix al vídeo de la Jornada #Essencials
 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)