08/10/2020

L’investigador Marc Grau publica un article sobre el permís parental no remunerat a temps parcial

L’objectiu de l’estudi és examinar els raonaments, tant d’homes com de dones, sobre les intencions d’ús del permís parental no remunerat a temps parcial.

Marc Grau, professor de la Facultat de Ciències de l’Educació i investigador i coordinador de la Càtedra d’Atenció al Menor i Polítiques Familiars (Childcare and Family Policies Chair), amb la col·laboració de la Fundació Joaquim Molins Figueras, ha publicat l’article titulat “Why Is Part-time Unpaid Parental Leave (Still) Gendered? Narratives and Strategies of Couples in Spain” a la revista Journal of Family Issues.
 
L’anàlisi i les posteriors conclusions de l’article s’han extret d’un estudi basat en 52 entrevistes realitzades a home i a dones d’entre 24 i 35 anys de Madrid i Barcelona amb estudis superiors.
 
En l’article, Grau identifica tres estratègies diferents en l’ús d’excedències parentals a partir de sis narratives. En aquest sentit i, d’una banda, els resultats suggereixen que les narracions del sexe masculí tendeixen a sobreestimar l’igualitarisme en les seves relacions quan es comparen amb les narracions de les dones. 
 
D’altra banda, els resultats també indiquen que la incertesa econòmica i les barreres al mercat laboral perpetuen l’ús del permís parental no remunerat en les dones, fins i tot, entre parelles que mostren actituds igualitàries.