14/01/2021

Miguel Gárriz: "Els casos d'estrès i ansietat estan augmentant arran de la Covid-19"

Sense cap dubte, la crisi del coronavirus ens ha aportat nous mètodes per continuar fent la nostra feina de la manera més normalitzada possible. No obstant això, com han influït aquests nous mètodes en el nostre benestar psicològic? Miguel Gárriz ens ho explica en aquesta entrevista.

Davant les restriccions actuals, són moltes les empreses que estan fomentant de nou el teletreball per reduir la mobilitat dels seus treballadors. La majoria d'aquestes empreses ho apliquen des que va començar la pandèmia. Com està afectant aquesta situació als treballadors?


En primer lloc, és difícil generalitzar, perquè hi ha diferents factors que influeixen en com pot estar afectant aquesta situació a diferents persones o col·lectius. Factors sociofamiliars, o lligats al tipus de feina, les seves condicions o el suport rebut per al teletreball són determinants a l'hora d'explicar els nivells d'estrès soferts. Per exemple, dos factors com la presència de nens petits a casa o la manca d'experiència i preparació per al teletreball en les empreses han estat determinants a l'hora d'explicar l'estrès que han tingut moltes persones en relació amb el teletreball. No obstant això, malgrat la variabilitat existent, sabem per diferents estudis realitzats abans i durant la pandèmia que en general treballar des de casa suposa un factor de risc per a l'estrès i el desgast del treballador. El conflicte de rols que suposa treballar a casa sovint deriva en una sobrecàrrega i en la dificultat per exercir aquests rols adequadament. La qual cosa, unida a l'absència de contacte social, provoca més presència d'alteracions emocionals.


Han augmentat els casos d'estrès o ansietat des que les persones fan més teletreball o han disminuït?


En una situació tan difícil i complexa com l'actual, en què el teletreball és només un dels canvis que han tingut lloc per a moltes persones, és difícil afirmar quines són les causes o els efectes dels fenòmens que estem observant aquests mesos. D'una banda, comencem a observar el que era previsible, que la salut mental de la població s'està deteriorant i augmenten els casos d'estrès o ansietat, entre altres problemes. I sabem pels estudis i pels testimoniatges de molts pacients que el teletreball és probablement un dels factors implicats en aquest increment de l'estrès. No obstant això, no tenim dades (i és possible que no n’arribem a tenir) per establir de manera general la influència del teletreball en l'augment dels casos d'estrès i ansietat.


Quins consells donaries a les persones que fan teletreball i estan tot el dia a casa sense relacionar-se amb els seus companys?


En tractar-se d'una situació en la qual és més fàcil patir estrès, la recomanació lògica seria cuidar-se més. I això ho podríem fer seguint els consells i recomanacions que hem sentit des de l'inici d'aquesta pandèmia: mantenir i cuidar els vincles i el contacte social en la forma en què la situació externa i personal ens permetin a cada moment, alimentar-se bé, fer esport, cuidar els horaris, evitar substàncies tòxiques, practicar meditació o ioga, etc.


Així com en l'àmbit laboral s'ha recorregut al teletreball, en l'àmbit educatiu i especialment en l'universitari, s'ha recorregut a les classes en línia. Com creus que està afectant els joves?


Crec que el sentiment majoritari en relació amb les classes en línia és de frustració. D'aquí a una mica farà ja gairebé un any en què la major part de la docència universitària ha estat en línia i és probable que encara s'allargui més temps, per la qual cosa la majoria senten que un període massa llarg dels seus estudis s’està desenvolupant d'una manera que no era la que volien. Crec que és especialment difícil en els alumnes de primers cursos, que a penes han pogut conèixer la vida universitària que imaginaven, i per a molts d'ells l'experiència universitària està sent massa solitària. Entre els meus pacients universitaris o els meus alumnes he pogut observar en molts casos descontentament i incomprensió també. La presencialitat no només implica una certa manera de rebre les classes, sinó que és una font de socialització fonamental en aquestes edats. Sobre l'impacte que està tenint en els joves, tal com passava amb el teletreball, és difícil separar l'efecte de les classes en línia de la resta de factors que estan afectant els universitaris. Per diferents estudis i pel que veiem en la consulta, sabem que la pandèmia està tenint un impacte significatiu en la seva salut mental. Aquest impacte era esperable si tenim en compte que en la població universitària els problemes de salut mental són habituals, i la pandèmia està imposant algunes de les restriccions més grans no només en la manera en la qual reben les classes sinó en el seu estil de vida.

Com a professional de Support - Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, has notat un increment de visites arran de la pandèmia?


És difícil respondre't a aquesta pregunta en termes comparatius perquè som una clínica jove i no tenim un històric que faciliti la comparació,  i hi ha altres factors que podrien explicar les variacions. Potser si que hem observat en els últims mesos de manera clara un increment en les consultes en la població infantojuvenil, de la mateixa manera que s'està observant en els serveis públics. En població adulta, aquest increment està sent potser més lent i suposem que ho anirem observant amb més claredat en els propers mesos. La sensació que tenim molts professionals és que, per diferents motius relacionats amb la situació actual, en aquests moments la petició d'ajuda s'està retardant en moltes persones. I, no obstant això, sabem que com més aviat es rep ajuda més efectiva és aquesta. En aquest sentit, la meva recomanació és que davant el dubte de si es té algun problema que pugui requerir tractament, es consulti amb un professional de la salut mental o amb el metge de família.