16/02/2021

Titulacions de la Facultat d’Odontologia en procés d’acreditació

La Facultat d’Odontologia està immersa en el procés d’acreditació de les següents titulacions oficials: MU en Odontologia Restauradora Estètica i MU en Recerca en Odontologia; procés descrit en el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de títols oficials (MVSMA) establert per l’Agència del Sistema Universitari Català, AQU Catalunya

Els propers dies 18 i 19 de febrer un Comitè d’Avaluació Extern constituït per AQU Catalunya es reunirà amb representants dels diferents grups d’interès de les titulacions per tal d’avaluar el desenvolupament de les titulacions. D’acord amb els protocols d’actuació aprovats per AQU Catalunya a causa dels efectes provocats pel COVID-19 la visita es durà terme en format virtual. 

Concretament, la visita d’acreditació té els següents objectius:

•    assegurar la qualitat dels programes formatius oferts, d'acord amb els nivells de qualificació establerts i els criteris de la normativa vigent,
•    garantir informació vàlida i fiable que ajudi en les decisions dels usuaris del sistema universitari, i
•    facilitar els processos interns de millora de la qualitat dels programes i els serveis desenvolupats per les universitats catalanes.

Per una banda, l’autoinforme elaborat i presentat en el procés d’acreditació es posa a disposició de tota la comunitat educativa a la web de Qualitat educativa de UIC Barcelona. Qualsevol persona interessada el pot consultar i, si escau, fer-hi comentaris. Els comentaris es poden fer arribar a través de la següent direcció de correu electrònic: siqe@uic.es

Per altra banda, amb la realització de les visites d’acreditació en format virtual, AQU Catalunya posa a la disposició de tota la comunitat universitària la següent bústia de correu electrònic: acreditacio@aqu.cat, per a què, qualsevol membre pugui adreçar els comentaris sobre el desenvolupament de les titulacions que consideri oportuns.