16/11/2022

UIC Barcelona obté el segell de transparència que l’acredita com a universitat 100 % transparent, segons la Fundació Haz

UIC Barcelona es troba entre les universitats més transparents d’entre totes les universitats privades espanyoles, segons l’informe de transparència en la web de la Fundació Haz. La Universitat ha obtingut el segell de transparència (T***) que acredita el resultat, gràcies que a l’informe de transparència realitzat el 2021 va obtenir 50 punts, que es correspon amb el 100 % de compliment dels 25 indicadors que avaluen la transparència de les universitats privades. D’aquesta manera, UIC Barcelona ocupa el primer lloc de les 26 universitats privades espanyoles.

Aquests resultats fan que la Universitat obtingui el segell de transparència d’universitats en la modalitat T de Transparent, amb tres estrelles, que s’atorga a aquelles institucions que han obtingut entre 45 i 50 punts (del 90 % al 100 % de compliment).

En els últims anys, la Universitat ha mantingut un progrés continuat fins a aconseguir la màxima puntuació. L’any 2018 va obtenir 30 punts, i va ser qualificada com a “translúcida”, i l’any 2019 va aconseguir els 41 punts, i va passar a la categoria de “universitat transparent”. En aquesta última edició de 2021, UIC Barcelona ha aconseguit complir el 100 % dels 25 indicadors i ha passat a ser una universitat 100 % transparent.