02/07/2021

UIC Barcelona participa en la reunió anual del projecte Maxibone

L’equip d’investigadors de l’Àrea de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de la Facultat d’Odontologia, format pel Dr. Jordi Caballé, la Dra. Maria Giralt i el Dr. Federico Hernández Alfaro, ha participat en la trobada anual del projecte europeu

Els dies 7 i 8 de juny va tenir lloc la trobada de representants dels diferents centres de recerca en regeneració òssia per analitzar els avanços del projecte Maxibone. La iniciativa, finançada per la Comissió Europea i coordinada per l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), ja ha iniciat la fase d’estudis clínics en alguns dels centres participants, entre els quals es troba la Facultat d’Odontologia de UIC Barcelona.

El projecte Maxibone té com a objectiu principal regenerar els ossos maxil·lars mitjançant l’aplicació de cèl·lules mare de medul·la òssia autòloga, conreades, expandides i sembrades amb biomaterials sintètics. Per a això, hi participen dotze socis de cinc països europeus (Noruega, Espanya, França, Dinamarca i Alemanya) entre els quals hi ha universitats, laboratoris de recerca, hospitals universitaris, unitats de teràpia cel·lular i empreses de biomaterials i d’implants dentals. Concretament, la Facultat d’Odontologia de UIC Barcelona, i l’equip format pel Dr. Federico Hernández-Alfaro, el Dr. Jordi Caballé i la Dra. Maria Giralt, és un dels dos centres espanyols que participen en el projecte.

L’assaig clínic controlat aleatori que s’està duent a terme en 150 pacients compararà la seguretat i l’eficàcia de l’ús de cèl·lules mare autòlogues conreades amb biomaterials de fosfat de calci davant de l’ús d’un empelt d’os autòleg, per reconstruir defectes ossis alveolars de manera prèvia a la col·locació d’implants dentals. El monitoratge eficient de l’assaig permetrà crear una base de dades clíniques amb les quals avaluar la seguretat, l’eficàcia i els costos del projecte.

Logos
 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)