10/12/2020

Un estudi conclou que la consciència mediambiental dels estudiants universitaris no comporta encara un canvi en els seus hàbits de consum diari

La recerca, liderada per la professora de la Facultat d’Educació de UIC Barcelona Mónica Fernández, en col·laboració amb altres investigadores tant de UIC Barcelona com de la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Europea Miguel de Cervantes, determina que no hi ha una relació directa aparent entre les conviccions mediambientals dels estudiants i el seu comportament diari.

El canvi de paradigma que ha precipitat la crisi de la COVID-19 obliga a accelerar el compromís de la societat amb el medi ambient. Les universitats de tot el món fa temps que adopten mesures destinades a promoure la sostenibilitat perquè els estudiants adquireixin els coneixements i les habilitats per lluitar per un món més sostenible i compromès amb el medi ambient. Ara, una recerca liderada per la professora de la Facultat d’Educació de UIC Barcelona Mónica Fernández analitza la relació entre la petjada ecològica i la consciència mediambiental dels estudiants universitaris.

L’estudi s’ha publicat en la revista International Journal Environmental Research and Public Health i, a més de Fernández, hi han participat la investigadora de la Universitat Rovira i Virgili Gisela Cebrián; la investigadora de UIC Barcelona en Moda i Sostenibilitat Elisa Regadera, i la investigadora de la Universitat Europea Miguel de Cervantes M. Yolanda Fernández.

Les autores han explorat els hàbits de consum mitjançant el càlcul de la petjada ecològica personal d’estudiants de quatre universitats espanyoles (dues de públiques i dues de privades) al llarg d’un curs acadèmic. L’anàlisi mostra que els estudiants tenen una petjada ecològica més petita que la mitjana nacional i que l’impacte mediambiental més important està relacionat amb el consum d’aliments. A més a més, conclou que la residència en entorns urbans i el nivell socioeconòmic alt es tradueix en un impacte ecològic més alt, ja que els estudiants de les dues universitats privades analitzades de Barcelona i Madrid tenen una petjada ecològica més gran.

D’altra banda, la recerca determina que no hi ha una relació directa aparent entre les conviccions mediambientals dels universitaris i el seu comportament diari, atès que els estudiants que es definien per tenir més connexió amb la natura i un estil de vida sostenible són els que tenen una petjada ecològica més alta.

“Això evidencia la necessitat urgent d’intervencions educatives per conscienciar els estudiants que les nostres accions individuals tenen repercussions globals, i el nostre consum està directament vinculat a l’ús dels recursos i la destrucció de la naturalesa i els seus ecosistemes”, afirma Mónica Fernández.

Treball de referència:

Fernández, M.; Cebrián, G.; Regadera, E.; Fernández, M.Y. Analysing the Relationship between University Students’ Ecological Footprint and Their Connection with Nature and Pro-Environmental AttitudeInt. J. Environ. Res. Public Health 2020