20/01/2021

Un projecte de recerca sobre processos participatius en els plans de gestió dels rius obté una ajuda DEMOC de la Generalitat de Catalunya

La professora Marta Benages lidera la recerca, en la qual també participen el professor Pere Vall i investigadors de la Universitat de Barcelona

El projecte de recerca “VoluntaRius. Caracterització dels grups de voluntariat ambiental en l'àmbit fluvial”, liderat per la professora de UIC Barcelona School of Architecture Marta Benages, acaba d'obtenir una ajuda del programa DEMOC de la Generalitat de Catalunya, que finança projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica. En la recerca participen, així mateix, el professor Pere Vall i els investigadors Enric Pol i Tomeu Vidal, de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. 

“VoluntaRius” proposa analitzar el voluntariat ambiental en l'àmbit fluvial des d'un enfocament centrat en l'experiència personal dels voluntaris com a punt de partida per al disseny de processos participatius encaminats a la preservació d'entorns fluvials per part de grups autogestionats de ciutadans. “La Directiva Europea del Marc de l'Aigua reconeix la dimensió social dels rius i advoca per una participació activa de la ciutadania en els plans de gestió fluvial. No obstant això, vint anys després d’implementar-se, la participació ciutadana continua sent un repte pendent”, explica Marta Benages. 

D'aquesta manera, el projecte vol superar un tipus de participació dirigida des de dalt i encaminada a la resolució de conflictes a favor d'un model de participació des de baix, orientat a promoure el voluntariat entès com una forma de coresponsabilització ciutadana en la gestió del paisatge fluvial. Per a això, s'analitzaran els factors personals que han influït en l'adhesió a un grup a través d'una anàlisi qualitativa i s'avaluarà, igualment, la influència dels factors identificats en els grups de la conca del Besòs a través d'una anàlisi quantitativa. 

Amb aquest projecte, el grup de recerca Community-based Urbanism de UIC Barcelona School of Architecture dona continuïtat al projecte “Viu la riera!”, que el 2016 va obtenir una ajuda RecerCaixa i que també havia estat liderat per professors de UIC Barcelona en col·laboració amb investigadors de l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona.

Logo Generalitat