Universitat Internacional de Catalunya

Comportament Organitzatiu

Comportament Organitzatiu
3
14565
2
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat