Universitat Internacional de Catalunya

Introducció a la Història de l'Art i de l'Arquitectura

Introducció a la Història de l'Art i de l'Arquitectura
6
7980
1
Primer semestre
FB
Mòdul Propedèutic
Introducció a la Història de l'art i l'arquitectura
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Cita prèvia

Professors:

Dra. Kathrin Golda-Pongratz - kgoldapongratz@uic.es

Octavio Mestre - omestre@uic.es

 

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.L'estudi de la història d'arquitectura és tant fonamental i molt útil per a arquitectes; els nostres paisatges urbans i culturals contemporanis es componen de traces i capes històriques d'arquitectura de totes les èpoques. Animarem l'alumnat per estudiar la història de l'art i l'arquitectura per pensar la seva feina contemporània i propostes de disseny. Transmetrem l'evolució de pensament arquitectònic i constructiu des de cultures altes primerenques i Grècia a la Il·lustració, la revolució industrial i l'edat moderna en un semestre, dins un no complet però sòlid resum: enfocarem en alguns moments claus i edificis que considerem representant d'una edat i crucial per entenent l'evolució de les tradicions de construir i de les arts. I construirem connexions ja a arquitectura contemporània i debats actuals sobre la funció de l'arquitectura.

Requisits previs

Coneixement de la llengua anglesa, que és en la que s'imparteix l'assignatura en la seva totalitat.

Objectius

Volem que l'alumne:

- entengui la evolució i l’historia de l’arquitectura, de l’art i de les estructures urbanes i cultures des d'un punt de vista contemporani

- es relaciona amb arquitectura i el desenvolupament urbà a través de l'enteniment del seu desenvolupament històric i significat en les nostres cultures contemporànies i entorns vitals

- reconegui els diferents períodes de la història de l'art i de l'arquitectura en una ciutat tan particular com Barcelona

- assoleixi les eines contemporànies per analitzar les obres d'art i d'arquitectura

- analitzi les obres d'art i de l'arquitectura tant des del dibuix com des dels textos

Competències

  • 48 - Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
  • 49 - Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
  • 54 - Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades.
  • 66 - Aptitud per interioritzar la forma arquitectònica.
  • 69 - Aptitud per descobrir la dimensió crítica-cultural del rol de l'arquitecte.

Resultats d'aprenentatge

L'alumne ha de ser capaç al finalitzar el curs de:

- Reconèixer els estils d'arquitectura, escultura i pintura donats durant el curs

- Saber les característiques més importants d'aquests estils

-   Tenir la capacitat d’interrelació comparativa entre els diferents estils i llenguatges històrics i saber-los situar en el temps i context geogràfic d’influència.

-   Tenir la capacitat d’ampliar el coneixement més enllà del context occidental tot identificant l’emergència d’altres cultures expressades en ciutats de continents diversos

- Descriure un edifici, una escultura i una pintura correctament i utilitzant la terminologia adequada

- Saber els artistes que n'han estat protagonistes

- Reconèixer les obres cabdals de cada moviment, saber-ne l'artista i el segle de la seva creació

-   Fer una reflexió sobre l’esdevenir de la història i la seva implicació en el present

Continguts

Setmana 1

Online

Presentació de curs; presentació breu de l'alumnat; Explicació dels continguts de curs, metodologia, temas de recerca, distribució de grups i assignacions

In Class / Blended

Ponència I_Introducció 1: On what is and what is not architecture

Ponència II_Introducció 2: Architecture as an autonomous process

 

Setmana 2

Online

Ponència III_Early high cultures and Greek architecture and urban forms          

In Class / Blended

Exercici I: Explicació breu de cada alumne favorit històric construir juntament amb una fotografia 
Lliurament de recerca I: formació de grup i selecció de tema de la recerca

 

Setmana 3

Online

Ponència IV_Asian architecture I: Ancient China and Japan – a comparison

Visita Urbana I

MUHBA, restes de temple de l'Augustus, carrers romans i restes de la muralla de la ciutat

Exercici II: Esbossar en el museu // informe gràfic de la visita

 

Setmana 4

Online

Ponència V_Pre-Columbian High Cultures in the Americas

In Class / Blended

Lliurament de recerca II: primera informació general del treball de grup seleccionat // Debat i feedback

 

Setmana 5

Visita Urbana II

L'arquitectura romànica i les expressions artístiques: Visita del Monestir Sant Pau del Camp

Exercici III: informe fotogràfic i dibuixant de l'edifici, exercici de glossari

 

Setmana 6

Online

Ponència VI_From Romanesque to Gothic Architecture

In Class / Blended

Lliurament de recerca III: anàlisi gràfica d'ubicació, relació espacial, forma i de funció // Selecció de tres llibres pertinents

 

Setmana 7

Online

Feedback treball de investigació en grup

In Class / Blended

Ponència VII_ Late Medieval architectural expressions and city formations

 

Setmana 8

Online

Ponència VIII_Asian architecture II: India, the Mogul Empire, Indochina, Cambodia, Myanmar and Vietnam

 

Setmana 9 (Midterm Evaluation)

Online

Lliurament de recerca IV (online): part textual del treball en grup

Visita Urbana III           

Visita del barri gòtic i església Santa María del Mar, El Born CCM i una casa privada gòtica, pausa de dinar, Hospital de la Santa Creu (Raval)

Exercici IV: Esbossant // informe gràfic de la visita

 

Setmana 10

Online

Ponència IX_The European colonization of the world – urban palimpsests

 

In Class / Blended

Ponència X_Michelangelo vs. Sinan

 

Setmana 11

Online

Ponència XI_The Renaissance: Alberti, Palladio and the ideal cities

 

In Class / Blended

Revisió final de la documentació gràfica i selecció d’imatges

 

Setmana 12

Online

Ponència XII_Baroque architecture in Europe and the Americas

 

In Class / Blended

Presentacions I: Groups 1-6

 

Setmana 13

Online

Ponència XIII_Illustration, industrial revolution and the early modern age

In Class / Blended   

Presentacions II: Groups 7-12

Presentacions III: Groups 13-18

 

Setmana 14

In Class / Blended

Lliurament de recerca de grup I indicacions pel lliurament del sketch book I el examen final

 

Setmana 15

Online or In Class (tbd) Examen final escrit de tres hores

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)- Les classes seran teòriques i pràctiques

- La part de la classe teòrica es basa a ponències; els estudiants hauran de contrastar la informació impartida a les classes amb la informació que puguin haver llegit prèviament. Les ponències, especialment les que es fan online, es dividiran en unitats mes petites i comptaran amb un espai interactiu per preguntes i comprovació de coneixements

- Majoritàriament, les conferències seràn lliurat en línia a la plataforma Collaborate i tot material és fet accessible a l'alumnat via el Moodle.

- La part pràctica es dividirà en dues parts; els estudiants disposaran d'un notebook i d'un exercici de recerca (en grup) sobre un edifici de rellevància.

-   Visites de camp pertinents completen el curs, atès que la observació de camp és fonamental per a l'enteniment d'edificis històrics en un context contemporani.

-   El quadern haurà de contenir dibuixos dels diferents períodes estudiats a classe, notes de les conferències afegint informació, esbossos, esquemes, mapes, etc., informe històric i gràfic de les visites.

-   L'exercici de recerca haurà de realitzar-se mitjançant el redibuixar dels edificis, una maqueta u altra reinterpretació espacial d'una part de l'edifici i una explicació de l'edifici. Tots els exercicis de recerca es presentaran a classe. 

- Revisions, presentacions i sessions de retroalimentació tant individualment i en la recerca de grup serà dins de classe o “blended”, per així realçar el intercanvi personal amb l'alumnat. Unes quantes conferències també seran lliurades en classe dins el format barrejat, així que per fomentar una atmosfera de classe dinàmica sota les restriccions de Covid-19.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
48 49 54 1,5
Classe participativa
48 49 54 0,2
Classe pràctica
48 49 54 1,1
Tutories
48 49 54 0,2
Estudi individuals o en grup
48 49 54 3

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)Les classes seran aguantades dues hores en línia i dues hores dins un barrejat format („Blended“) cada setmana, amb tres visites de camp, esbossar i classes experiencials urbanes durant el semestre.

- Quadern de notes (notebook) i participació i rendiment a classe (submissió en línia i participació i actuació en classe i en línia, en persona i semipresencial-blended) (20%)

- Exercici de recerca en grup (desenvolupament de recerca, dedicació fora del hores de classe en línia, en modalitat semipresencial-blended i en tutorials en persona i presentació oral a classe (30%)

- Examen escrit (50%)

- L'ús continu del Moodle és obligatori.

- El procés d’avaluació es fonamenta en el treball personal de l’estudiant i es pressuposa l’autenticitat de l’autoria i l’originalitat dels exercicis realitzats.

- Es qualificarà com a suspens si una manca d'originalitat és detectada en l'autoria de qualsevol activitat o submissió per ser avaluada, si els materials han estat utilitzats sense autorització, o va copiar i pegat des de fonts d'internet, manuals o articles (sense el corresponent citació), o des d'altre alumnat.

Bibliografia i recursos

- Alberti, L.B., The ten books of architecture. Dover, New York, 1986 (COAC: D-5134)

- Argan, G.C., Brunelleschi. Mondadori, Milan, 1955

- Argan, G.C., Renacimiento y Barroco, Akal, Torrejón de Ardoz 1987 (COAC: S-7034 (45) ARG-2 V.2)

- Argan, G.C., Michelangelo architect. Electa, Milan, 2004 (COAC: 72 MIQUEL ÀNGEL)

- Bacon, E., Design of the Cities, London: Thames & Hudson, 1982

- Benevolo, L., El diseño de la Ciudad, Barcelona: Gustavo Gili, 1977
- Benevolo, L., Storia della città, Bari: Ed. Laterza, 1975

- Blaser, W., Drawings of Great Buildings, Birkhäuser Verlag, 1983

- Blunt, A., Borromini. A. Lane, London 1979

- Blunt, A., Art and Architecture in France 1500-1700. Yale University Press, New Haven, London, 1999

- Borsi, F., Bernini. Ed. Akal, Madrid, 1998

- Brothers, C., Michelangelo, drawing and the invention of architecture. Yale University Press, New Haven and London, 2008

- Carver, H., North African Villages. Documan Press, Kalamazo, 1989

- Carver, H., Form and Space of Japanese Architecture. Shokokusha, Tokyo, 1955 (COAC: S-72.032.12 CAR)

- Denyer, S., African traditional architecture: an historical and geographical perspective. Africana, New York, 1978 (COAC: S-72.031.6 DEN)

- Early, J., The Colonial architecture of Mexico. University of New Mexico Press, Albuquerque, 1994 (COAC: S-72.034(72) EAR)

-  Eisenman, P., Palladio virtuel. Yale University Press, New Haven, 2015 (COAC: D-43951)

- Fanelli, G., Brunelleschi’s Cupola: Past and Present of an Architectural Masterpiece. Mandragora, Florence, 2004

- Fletcher, B., The History of Architecture by the comparative Method. Batsford, London, 2012

- Frampton, K., Historia crítica de la arquitectura moderna, Barcelona: Gustavo Gili, 1993

- Frankl, P., Gothic Architecture. Yale University Press, New Haven and London, 2000 (COAC: S-72.033.5 FRAU)

- Giedion, S., The Eternal Present: the beginnings of art. Bollingen Foundation, New York 1962

- Hall, P., Cities in Civilization, London, Weidenfeld & Nicholson, 1998

- Hayden, D., Building Suburbia. Pantheon Books, New York, 2003

- Heyden, D. and P. Gendrop, Pre-columbian architecture of Mesoamerica. New York, Harry N. Abrams,1975 (COAC: D-5083)

- Ingersoll, R., World architecture: a cross-cultural history. Oxford, Oxford University Press, 2013 (COAC: S-72.03 ING)

- Kostof, S., Historia de la arquitectura. Madrid: Alianza (vol 1, 2, 3). 1998

- Kostof, S., The City shaped: urban patterns and meanings through history, London: Thames&Hudson, 1991

- Martienssen, R. D., The idea of space in Greek architecture, with special reference to the Doric temple and its setting. The Witwatersrand University Press, Johannesburg, 1954

- Museu d’Historia de Barcelona MUHBA (ed.), La Barcelona gòtica. Museu d'Història de la Ciutat, Institut de Cultura de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 1999 (COAC: S-9(467.1 BAR) BAR)

- Parker, J. H., Classic dictionary of architecture: a concise glossary of terms used in Grecian, Roman, Italian and Gothic architecture. New Orchard, Poole, 1986. (COAC: S-D 72 PAR)

-Pevsner, N., An Outline of European Architecture. Thames and Hudson, London, 2009

- Pevsner, N., Pevsner's architectural glossary. Yale University Press, New Haven, 2010 (COAC: S-D 72 PEV)

- Popkin, M.L., Architecture of the Roman Triumph. Cambridge University Press, 2016 (COAC: D-44466)

- Puig i Cadafalch, J., L’arquitectura romànica a Catalunya, Ed. Base, Barcelona 2016

- Robertson, D.S., Greek and Roman Architecture. Cambridge University Press, 1974 (COAC: D-20804)

- Rowe, C., The mathematics of the ideal villa and other essays, MIT Press, Cambridge, 1976 (COAC: 72(04) ROW-4)

- Ruschi, P., Michelangelo architetto a San Lorenzo, Mandagora, Firenze, 2007

- Ruskin, J., The stones of Venice. Little, Brown & Company, Boston and Toronto, 1981

- Rykwert, J., The idea of a Town. The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy and the Ancient World. Princeton, Princeton University Press, 1976 (COAC: D-1340)

- Schapiro, M., Romanesque Art. Selected Papers, George Braziller, New York, 1977

- Scott, G., The Architecture of Humanism; A Study in the history of Taste, Houghton Mifflin Company, Boston and New York, 1914

- Senseney. J.R., The art of building in the classical world: vision, craftsmanship, and linear perspective in Greek and Roman architecture. Cambridge University Press, 2016 (COAC: D-40334)

- Stierlin, H., Encyclopedia of World Architecture. Fribourg: Evergreen-Taschen, 1977

- Stierlin, H., Islam: Early architecture from Bagdad to Cordoba. Taschen, Cologne, 1996

- Summerson, J., El lenguaje clásico de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 1984 [1963]

- Tadgell, C., Early medieval Europe: the informal contained. Ellipsis, London, 2001 (COAC: D-25968)

- Trager, P., The villas of Palladio, Little, Brown, Boston, 1986

- Travenor, R., On Alberti and the art of Building, Yale University Press, New Haven, London, 1998

- Whitehill, W.M., Spanish Romanesque architecture of the eleventh century. Oxford, Oxford University Press, 1968. (COAC: D-8627)

- Wilson Jones, M., Principles of Roman Architecture. Yale University Press, New Haven, London, 2000 (COAC: 72.032.7 JON)

- Wittkower, R., Architectural principles in the age of humanism. Academy Editions, London, 1998 (COAC: D-23143)

- Worringer, W., Form Problems of the Gothic, G.E. Stechert & Co., New York, 1910

- Zevi, B., Saber ver la arquitectura: ensayo sobre la interpretación espacial de la arquitectura. Poseidon, Buenos Aires, 1971