Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques en Empreses (24)

Pràctiques en Empreses (24)
24
9543
4
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,

Professorat

Competències

 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 55 - Ser capaç d'establir mecanismes de gestió del temps.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
 • 59 - Adquirir destresa en l'ús d'eines informàtiques i de les TIC.
 • 61 - Desenvolupar habilitats per tal de facilitar l'adaptació a noves situacions.
 • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaSesiones

Fecha sesión/entrega/reunión

Sesión informativa: Presentación asignatura y career center

Lunes 12 septiembre de 15h a 17h

Aula B601

Employability Workshops - Profesionalízate

Sesión práctica “Linkedin”

Martes 13 septiembre de 15h a 17h

Aula B601

Sesiones “Mentoring: Perfiles Profesionales”

 

Lunes 19 septiembre 15h a 17,30h

Aula B601

Sesión “Cómo realizar CV” y “Entrevista personal”

 

Martes 20 septiembre de 15h a17h

Aula B601

Reunión con tutores de prácticas.

Tutoria y revisión de CV

Semana del 26 al 30 sept

El coordinador/a enviará el horario de reunión con cada alumno

Colgar CV en Moodle

10 octubre

Career Forum

Miércoles 19 octubre de 12h a 14h

Paseo de la Fontana*

Prácticas en empresa

Inicio de las prácticas

2 Enero

Colgar los siguientes documentos en el Moodle:

 • Modelo autoevaluación/seguimiento
 • Informe inicial del tutor  de empresa

13 Marzo

Reunión con tutor UIC para el seguimiento de las prácticas

Del 20 al 24 de Marzo con cita previa

Entrega Final: Colgar los siguientes documentos en el Moodle:

 • Memoria de prácticas: (entregar a tutor UIC 1 copia en papel)
 • Modelo autoevaluación
 • Informe final del tutor de empresa

Jueves 25 Mayo antes de las 23h

2ª convocatoria de prácticas

 

Jueves 29 Junio antes de las 23h.