Equip

L’equip assistencial de SUPPORT està format per psiquiatres i psicòlegs especialistes en les àrees d’infantojuvenil, adults i ancians.

Equip directiu

Dra. Montse Pàmias
Dra. Montse Pàmias

Psiquiatra i directora mèdica de la Clínica

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Navarra. Especialista en Psiquiatria. Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Cap del Servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil de Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (Barcelona). Presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto-Juvenil (del 2012-2017). Professora a la Universitat Autònoma de Barcelona i Universitat Internacional de Catalunya. Àrees d’interès assistencial i publicacions científiques: TDAH, autisme, trastorns de l’estat d’ànim en nens i adolescents. Gestió i recursos de psiquiatria comunitària. Treball interdisciplinari amb psicologia i educació.

Dra. Maria Fernández
Dra. Maria Fernández

Directora del Grau en Psicologia

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Ramon Llull. Doctora per la Universitat Internacional de Catalunya. Vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Directora del Departament de Ciències Bàsiques. Directora del Grau en Psicologia. Professora de l’àrea de Psicologia i Salut Mental des de l’any 1998. Exercici professional com a psicòloga en l’àmbit privat des del 1999.

Professionals assistencials

Dra. Meritxell Tost
Dra. Meritxell Tost

Psiquiatra d’adults

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona. Especialista en Psiquiatria. Psiquiatra adjunta del Centre de Salut Mental d’Adults (Unitat de Primers Episodis Psicòtics) i atenció domiciliària. Corporació Sanitària i Universitària Parc Taulí de Sabadell (CSUPT). Treball interdisciplinari en psicologia, infermeria i treball social. Experiència assistencial en l’àmbit comunitari com a psiquiatra referent en atenció primària. Guàrdies de psiquiatria de 24 hores en el Servei d’Urgències del CSUPT. Investigadora col·laboradora en Salut Mental a l’Institut de Recerca e Innovació Sanitària Parc Taulí (I3PT). Àrees d’interès assistencial i de recerca: psicosis incipient, hormones i cognició en els trastorns psicòtic.

Dra. Elena Pujals
Dra. Elena Pujals

Psiquiatra infantil-juvenil

Llicenciada en Medicina per la Universitat de Barcelona (2004). Metgessa especialista en Psiquiatria (2009). Psiquiatra en l’àmbit d’hospitalització infantil i juvenil a la Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (Barcelona). Professora de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Internacional de Catalunya. Àrees d’interès assistencial i publicacions científiques: TDAH, autisme, trastorns de l’estat d’ànim en nens i adolescents. Treball interdisciplinari amb psicologia i educació.

Dr. Miguel Garriz
Dr. Miguel Garriz

Psicòleg clínic d’adults

Psicòleg clínic especialista en edat adulta. Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Madrid. Especialista en Psicologia Clínica per l’Hospital Clínic de Barcelona. Doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona. Psicòleg clínic referent del programa de Tractaments Grupals i Suport a la Primària de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions del Parc Salut Mental Mar de Barcelona. Coordinador del grup de treball de Psicologia Clínica en Atenció Primària del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Àrees d’interès assistencial i publicacions científiques: Tractaments de mindfulness i en grup. Organització assistencial. Atenció primària i comunitària. Personalitat.

Sra. Susana Pujol
Sra. Susana Pujol

Psicòloga clínica infantil

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Infància, Pedagogia i Malaltia a la Universitat de Barcelona. Especialista en Psicologia Clínica via PIR. Psicòloga adjunta CSMIJ Hospital Parc Taulí de Sabadell. Membre de la UEC de Malalties Minoritàries a l’Hospital Parc Taulí. Professora de la Universitat Internacional de Catalunya. Àrees d’interès assistencial: malalties minoritàries, autisme, TDAH, trastorn de l’aprenentatge i trastorn de l’estat d’ànim en nens i adolescents. Psicologia comunitària.

Dra. Iris Pérez
Dra. Iris Pérez

Psicòloga clínica infantil

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora amb Menció Internacional en Psicologia Clínica Infantojuvenil per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Yale (International PhD). Especialista en Psicologia Clínica via PIR a l’Hospital Parc Taulí. Membre actiu de l’Associació Americana de Psicologia, APA. Beca postdoctoral a la Minnesota University Medical School. Beca Koplowitz al Child Study Center Yale School of Medicine. Llicenciada i certificada en Psicologia Clínica (LP), als Estats Units. Àrees d’interès assistencial i publicacions científiques: trastorns d’ansietat, TDAH, altes capacitats, autisme, trastorns de conducta i de l’estat d’ànim, habilitats parentals per a famílies.

Sonia Palacios Vilchez
Sonia Palacios Vilchez

Psicòloga General Sanitària

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster Universitari en Psicologia General Sanitària a la Universitat Autònoma de Barcelona. Pràctiques realitzades a CSMIJ Hospital Universitari Parc Taulí de Sabadell. Professional de la Universitat Internacional de Catalunya. Àrees d’interès assistencial: trastorns de l’aprenentatge, TDAH i trastorns de l’estat d’ànim en nens i adolescents.

Adela Berrozpe Blasco
Adela Berrozpe Blasco

Psicòloga i psicoterapeuta familiar i de parella

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Politècnica de València (UPV). Màster en Teràpia Familiar Sistèmica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Docent en Universitat Internacional de Catalunya. Coordinadora en les àrees de Prevenció i Acompanyament Psicològic de SUPPORT. Responsable del PIAE (Programa d’Atenció Integral a les famílies amb un membre o més amb psicopatologia mental greu) (2001-2019). Directora del Màster en Teràpia Familiar Sistèmica del Parc Sanitari Sant Joan de Déu (2006-2019). Investigadora principal a Catalunya en el projecte PEPE (psicoedutraining). Formadora en centres de salut mental en el territori espanyol per GEIFE (Grup Espanyol d’Investigació i Formació sobre Esquizofrènia). Tutora en el programa de residència de PIR i MIR al Parc Sanitari Sant Joan de Déu (2002-2019).

Clàudia Rossy Parés
Clàudia Rossy Parés

Psicòloga General Sanitària

Graduada en Psicologia per la Universitat Abat Oliba CEU de Barcelona (2017). Màster Universitari en Psicologia General Sanitària per la mateixa universitat (2019). Professora de la Universitat Internacional de Catalunya. Desenvolupa la tesi doctoral en l'àmbit del perdó al final de la vida a la mateixa universitat. Pràctiques assistencials realitzades en l'àrea de Psiquiatria i Psicologia de l'Hospital General de Catalunya, d'infantil i d'adults (2018), a l'Institut Trastorn Límit (2018-2019), i al CDIAP de Sant Martí, Poblenou (2017). Curs breu en Teràpia Dialèctica-Conductual (2018). Experiència en l'àmbit d'educació emocional i mindfulness a l’ESO i amb nens.

Olga Lozano Nunez
Olga Lozano Núñez

Psicòloga Educativa

Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Ramon Llull. Professora al Grau en Psicologia en l’àmbit de la Psicologia Educativa. Exerceix professionalment com a psicopedagoga escolar des de l’any 2000 i en l’àmbit privat des del 2003. Àrees d’interès assistencial: trastorns de l’aprenentatge, dificultats en lectoescriptura, síndrome de Down i autisme infantil.

Óscar Cervera i Claudio
Óscar Cervera i Claudio

Psicòleg Educatiu

Llicenciat en Psicopedagogia per la Universitat Ramon Llull. Especialista en avaluació, intervenció i assessorament en l’àmbit de l’aprenentatge. Director del centre psicopedagògic Kairós.

Director pedagògic, coordinador del Màster en Formació del Professorat i docent en centres educatius. Exerceix professionalment com a psicòleg educatiu en l’àmbit privat des del 1999. Professor col·laborador del Grau en Psicologia. Universitat Internacional de Catalunya.

Dra. Carla Martos
Dra. Carla Martos

Psicòloga d’adults

Llicenciada per la Universitat Pontifícia Comillas de Madrid i habilitada com a psicòloga sanitària. Màster en Teràpia Familiar per Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Doctora amb menció internacional per la Universitat Internacional de Catalunya. Professora en diferents graus i màsters de salut de la Universitat Internacional de Catalunya. Experiència en l’àmbit de les drogodependències a la Fundació Institut Spiral (Madrid) i Projecte Home Catalunya. Exerceix com a psicoterapeuta en l’àmbit privat des de l’any 2015. Àmbits d’interès assistencial: les fortaleses del caràcter, processos personals de creixement, autoconeixement i superació de dificultats relacionades amb el cicle vital.

Dra. Iris Crespo Martín
Dra. Iris Crespo Martín

Psicòloga d’adults

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Granada i habilitada com a psicòloga sanitària. Màster en Psicogerontologia per la Universitat de Granada i Màster en Atenció Integral al Final de la Vida per la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctorada en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora en diversos graus de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya. Àrees d’interès assistencial i publicacions científiques en: benestar i qualitat de vida en persones amb malalties cròniques i avançades, teràpia de sentit de la vida, teràpia de dol i funció cognitiva en persones grans i persones amb malalties cròniques. 

 

Dra. Isabella Meneghel
Dra. Isabella Meneghel

Psicòloga del treball i les organitzacions

Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Pàdua (Itàlia). Màster en Psicologia del Treball, les Organitzacions i en Recursos Humans per la Universitat Jaume I de Castelló. Doctora amb menció internacional per la Universitat Jaume I de Castelló. Professora en diferents graus de la Universitat Internacional de Catalunya i de màsters en l’àmbit nacional. Autora de múltiples publicacions científiques i ponent de conferència a Espanya, Europa i Amèrica Llatina. Experiència com a consultora en organitzacions públiques i privades des del 2014. Àmbits d’interès i de recerca en el marc de la psicologia de la salut ocupacional: resiliència, benestar emocional i gestió de l’estrès a la feina, avaluació de factors psicosocials, implantació d’intervencions psicològiques positives, sostenibilitat dels efectes de les intervencions.