Directori

VIAYNA GAZA, Antonio

Departament de Ciències Bàsiques

VIAYNA GAZA, Antonio

CV

Perfil del professor

Ciències Bàsiques, DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BÀSIQUES. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

Doctor en Biomedicina, Universitat e Barcelona
Màster en Industria Farmacèutica i Parafarmecèutica, Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica
Graduat en Farmàcia, Universitat de Barcelona

Experiència professional

Professor Associat Departament de Nutrició, Ciències de l’Alimentació i Gastronomia, Facultat de Farmàcia i Ciències de
l’Alimentació, Universitat de Barcelona