Directori

ZEA CHECA, Bernabé

Departament de Ciències Bàsiques

ZEA CHECA, Bernabé

CV

Perfil del professor

Ciències Bàsiques, DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BÀSIQUES. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

Llicenciat en Ciències Químiques UNIVERSITAT DE BARCELONA

Experiència professional

Vicepresident Ahead Therapeutics a startup company that conducts medical research in the area of autoimmune diseases. The main goal of the company is developing new treatments for curing these diseases.
Professor Centre de Patents of the University of Barcelona