Directori

PUJALS ALTÉS, Elena

Departament de Ciències Bàsiques

PUJALS ALTÉS, Elena

CV

Perfil del professor

Ciències Bàsiques, DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BÀSIQUES. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

Llicenciada Medicina, Universitat de Barcelona
Especialista en Psiquiatría, Ministerio de Educación y Ciencia

Experiència professional

Psiquiatra adjunt del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Ciutat Vella, formant part de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD) del Parc de Salut Mar de Barcelona
Professora adjunta del Mestrage en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i Adolescència. Universitat Autònoma de Barcelona.

Publicacions en revistes científiques

-Pujals, E., Batlle, S., Camprodon, E., Pujals, S., Estrada, X., Aceña, M.,Petrizan, A., Duñó, L., Martí, J., Martín L.M., Pérez-Sola, V. (2015)
Translation and Adaptation of the Theory of Mind Inventory to Spanish.Journal of Autism and Developmental Disorders. 15 September. PMID:
26373766. Impact factor = 3,665.
-Camprodon E., Duñó, L., Batlle, S., Estrada, X., Aceña, M., Marrón, M.,Torrubia, R., Pujals, E., Martín, L.M., & Ribas-Fitó, N. (2013) El tempo
cognitivo lento: revisión de un constructo. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica. Vol 18, No 2, pp.151-168. Impact Factor : 0,956.
-Batlle, S., Duñó, L., Camprodon, E., Estrada, X., Aceña, M., Pujals, E., &Martín, L.M. (2013) Subescala OCS-CBCL de Nelson para la evaluación de trastorno obsesivo-compulsivo infanto-juvenil: Análisis de validez en una muestra española. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica. Vol 18, No1. pp. 81-91. Impact Factor : 0,956.
-Pujals, E., Duñó, L. (2012) Les noves tecnologies de la informació i comunicació (TIC) en salut mental infantojuvenil. Pediatria Catalana. Vol 72, No, pp. 5-7.
-Barbero, J.D., Benito, N., Fusté, G., Pujals, E., Cobo, J.V., & Guillamat, R. (2006) Asociación Trastorno Bipolar-Autoinmunidad tiroidea. Estudio de la región cromosómica 8Q24. Revista Psiquiatría Biológica. Vol 13 (Suppl 3),p. 135. Impact factor: 0,063.