Directori

VALLS ALECHA, Esteve

Ext. 6135
Departament de Departament de Lingüística Aplicada

VALLS ALECHA, Esteve

CV

Perfil del professor

Professor Adjunt

Departament de Lingüística Aplicada, Departament de Lingüística Aplicada. Universitat Internacional de Catalunya

Formació Acadèmica
 • Filologia Catalana Universitat de Barcelona
 • Filologia Catalana Universitat de Barcelona

Publicacions

Articles
 • Valls, E., (2022), "Internal borders as a source of linguistic divergence: A multi-method dialectometric approach", DIGITAL SCHOLARSHIP IN THE HUMANITIES, ISSN: 2055-7671.
 • Valls, E., (2021), "La normalización social de las lenguas minoritarias: Experiencias y procedimientos para la salvaguarda de un patrimonio inmaterial, de Javier Giralt i Francho Nagore", Treballs de sociolingüística catalana, No. 31, pp. 213-219, ISSN: 0211-0784.
 • Valls, E., (2021), "El lleidatà, un parlar en recessió: Aspectes lèxics", Shikar, No. 8, pp. 52-59, ISSN: 2385-412X.
 • Valls, E., (2020), "Alfons Esteve & Francesc Esteve, Igualtat lingüística. Capgirar el desús i la subordinació, Benicarló, Onada, 2019, 172 p., ISBN: 978-84-17638-31-3.", CAPLLETRA, vol. 69, pp. 251-257, ISSN: 2386-7159.
 • Valls, E., (2020), "Lenguas minoritarias en Europa y estandarización, de Javier Giralt i Francho Nagore (ed.)", Treballs de sociolingüística catalana, No. 30, pp. 313-317, ISSN: 0211-0784.
 • Valls, E., (2020), "Arribarà al segle XXII, el català de la Franja? A propòsit de la publicació de La llengua escapçada", Temps de Franja, No. 145, pp. 16-17, ISSN: 1695-7709.
 • Valls, E., (2019), "Nogué, Neus (2018), La nova normativa a la butxaca, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat", ESTUDOS DE LINGUISTICA GALEGA, No. 11, pp. 347-352, ISSN: 1889-2566.
 • Valls, E., (2019), "Nogué, Neus. La nova normativa a la butxaca. Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2018", Revista d’Humanitats, No. 3, pp. 84-87, ISSN: 2604-0530.
 • Valls, E., (2019), "El lleidatà, un parlar en recessió: Aspectes morfològics", Shikar, No. 6, pp. 27-33, ISSN: 2385-412X.
 • Valls, E., (2018), "El lleidatà, un parlar en recessió. Aspectes fonètics i fonològics", Shikar, No. 5, pp. 150-156, ISSN: 2385-412X.
 • Valls, E., (2017), "Què se n’ha fet, del lleidatà dels padrins?", Shikar, No. 4, pp. 155-161, ISSN: 2385-412X.
 • Valls, E., (2016), "El català de la Franja, entre dues paradoxes", Revista de llengua i dret, ISSN: 0212-5056.
 • Valls, E., (2016), "Isidre Camps i Romeu: cartes d'un republicà als camps de concentració de Franco", Revista d'Igualada, vol. 54, pp. 40-49, ISSN: 2013-8385.
 • Carrera-Sabaté,J; Valls, E.; Royo, L.; Lloret-Romañach,MR, (2016), "Millorar la pronúncia en català en graus de Mestre i de Comunicació: una acció d’innovació docent mitjançant el web Guies de pronunciació del català", CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació, ISSN: 2385-6203.
 • Valls, E.; González, M., (2016), "La subagrupació romànica del català: una aproximació dialectomètrica de base fonètica a l’Atlas Linguistqiue Roman", STUDIA ROMANICA POSNANIENSIA, vol. 43, No. 2, pp. 5-27, ISSN: 0137-2475.
 • Valls, E.; González, M., (2016), "Variación e distancia lingüística na Romania Antiqua: unha contribución dialectométrica ao debate sobre o grao de individuación da lingua galega", ESTUDOS DE LINGUISTICA GALEGA, No. 8, pp. 229-246, ISSN: 1889-2566.
 • Valls, E.; González, M., (2014), "Unha nova base de datos para a romanística a partir do Atlas Linguistique Roman", Verba. Anuario galega de filoloxia, vol. 41, pp. 337-367, ISSN: 0210-377X.
 • Cerradelo, S.; Valls, E., (2013), "Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego–catalán / catalán–galego", Cadernos de fraseoloxía galega, vol. 15, pp. 37-132, ISSN: 1698-7861.
 • Valls, E., (2013), "Canvi morfològic vs. canvi fonològic en català nord-occidental", Treballs de sociolingüística catalana, No. 23, pp. 57-79, ISSN: 0211-0784.
 • Valls, E.; Wieling, M.; Nerbonne, J., (2013), "Linguistic advergence and divergence in north-western Catalan: A dialectometric investigation of dialect leveling and border effects", Literary And Linguistic Computing, vol. 28, No. 1, ISSN: 0268-1145.
 • Valls, E., (2012), "Boix-Fuster, Emili; Torrens Guerrini, Rosa M. (ed.) (2011), 'Les llengües al sofà. El plurilingüisme familiar als països de llengua catalana', Lleida, Pagès.", ESTUDOS DE LINGUISTICA GALEGA, vol. 4, pp. 243-247, ISSN: 1889-2566.
 • Valls, E.; Nerbonne, J.; Prokic, J.; Wieling, M.; Clua, E.; Lloret, M., (2012), "Applying the Levenshtein Distance to Catalan dialects: A brief comparison of two dialectometric approaches", Verba. Anuario galega de filoloxia, vol. 39, pp. 35-61, ISSN: 0210-377X.
 • Valls, E., (2011), "Pradilla, Miquel-Àngel (2008), 'La tribu valenciana. Reflexions sobre la desestructuració de la comunitat lingüística', Benicarló, Onada.", Cadernos de lingua , vol. 33, pp. 151-157, ISSN: 1130-5924.
 • Pujol, J.; Valls, E., (2011), "Mau! A propòsit d’Això del català. Podem fer-ho més fàcil?", Marges, els. Revista de llengua i literatura, vol. 95, pp. 109-115, ISSN: 0210-0452.
 • Valls, E., (2010), "Pradilla, Miquel-Àngel (2008), 'Sociolingüística de la variació i llengua catalana', Barcelona, Institut d'Estudis Catalans", ESTUDOS DE LINGUISTICA GALEGA, vol. 2, pp. 311-315, ISSN: 1889-2566.
 • Valls, E., (2009), "Sanmartín, Goretti (2009), 'Nos camiños do entusiasmo. Calidade da lingua e planificación', Vigo, Xerais.", Revista de llengua i dret, vol. 52, pp. 557-561, ISSN: 0212-5056.
 • Valls, E., (2009), "Cap a una diversificació metodològica de la dialectometria catalana: primers resultats d’aplicar la distància de Levenshtein al Corpus Oral Dialectal", Estudios interlingüísticos, vol. XX, ISSN: 1134-8941.
 • Valls, E., (2008), "Bastardas, Albert (2007), 'Polítiques de la llengua i la identitat en l'era glocal', Barcelona, Institut d'Estudis Autonòmics.", Grial. Revista galega de cultura , vol. 176, pp. 97-98, ISSN: 0017-4181.
 • Valls, E., (2008), "Solé i Camardons, Jordi (2007), 'La llengua que ens va parir. Set pensadors a la recerca del català', Barcelona, Dux.", Grial. Revista galega de cultura , vol. 178, pp. 107-108, ISSN: 0017-4181.
 • Valls, E., (2008), "Galindo, Mireia (2008), 'Les llengües en joc, el joc entre llengües. L'ús interpersonal del català entre els infants i joves de Catalunya', Lleida, Pagès.", Grial. Revista galega de cultura , vol. 181, pp. 118-119, ISSN: 0017-4181.
 • Eugenio, M.; Romera, L.; Salcioli, V.; Szmidt, D.; Fernández, A.; Carrera-Sabaté, J.; Labraña, S.; Aguilar, L.; Cabrera, M.; Valls, E., (2008), "Estudio de la entonación del catalán hablado en la ciudad de l’Alguer (Cerdeña) en el marco de AMPERCAT", Language Design. Journal of Theoretical and Experimental Linguistics, vol. Special Issue 2, pp. 119-127, ISSN: 1139-4218.
 • Valls, E., (2008), "Actualització dels estudis sobre la pronúncia xipella: estat de la qüestió, nova delimitació geogràfica i perspectives de futur", Estudios interlingüísticos, vol. XIX, pp. 319-331, ISSN: 1134-8941.
 • Valls, E., (2008), "La desdialectalització del català nord-occidental: cap a una convergència total amb l'estàndard?", De Lingua Aragonensi, vol. 4, pp. 55-89, ISSN: 1699-8359.
 • Valls, E., (2005), "En Jaume Tusal i Solé: un igualadí a la Guerra del Marroc", Revista d'Igualada, vol. 20, pp. 20-27, ISSN: 2013-8385.
Llibres
 • Valls, E., (07/2019), "La llengua escapçada. Un estudi sobre l’autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa". Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Direcció General de Política Lingüística. Barcelona. 978-84-393-9924-7.
Capítols de llibre
 • Valls, E., (2021), "El català dels futurs mestres", Junyent, Carme (coord.): "El català, la llengua efervescent. 77 visions sobre el terreny", pp. 173-174, Viena Edicions. ISBN: 978-84-17998-80-6.
 • Valls, E., (2021), "Hacia una nueva dialectometría: revisión crítica y perspectivas de futuro", Giralt, Javier i Francho Nagore (eds.): "El contínuum románico. La transición entre las lenguas románicas, la intercomprensión y las variedades lingüísticas de frontera", pp. 103-139, Prensas Universitarias de Zaragoza. ISBN: 978-84-1340-311-3.
 • Valls, E., (2019), "Processos de canvi en els clítics pronominals a la Franja", Feliu, Francesc i Olga Fullana (ed.), The Intricacy of Languages, pp. 327-346, John Benjamins Publishing Company. ISBN: 978-90-272-0442-4.
 • Wieling, M.; Valls, E.; Baayen, H.; Nerbonne, J., (2018), "Border effects among Catalan dialects", Mixed-Effects Regression Models in Linguistics (Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences), pp. 71-97, SPRINGER VERLAG: BERLIN HEIDELBERG NEW-YORK. ISBN: 978-3-319-69830-4.
 • Valls, E., (2017), "Morphology changes faster than phonology", From Semantics to Dialectometry. Festschrift in honor of John Nerbonne, pp. 117-127, College Publications. ISBN: 978-1-84890-230-5.
 • Valls, E., (2017), "Cap a on va el català de la Franja? Alguns exemples de canvi lingüístic en curs", El repte d’investigar sobre la Franja d’Aragó, pp. 51-86, Prensas Universitarias de Zaragoza. ISBN: 978-84-16935-66-6.
 • Valls, E., (2014), "Directionnalité et portée du changement linguistique en cours en catalan nord-occidental", L’espace des langues, pp. 305-325, L'HARMATTAN. ISBN: 978-2-343-03447-8.
 • Valls, E., (2013), "La distribució dels increments velar i palatal en la morfologia verbal regular dels parlars de la Franja: un exemple d'evolució intrasistèmica autònoma en el marc de l'efecte-frontera", Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d’Homenatge a Joaquim Viaplana, pp. 351-384, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. ISBN: 978-84-616-2848-3.
 • Valls, E., (2013), "L'excepcionalitat de la cruïlla catalanoaragonesa a les Terres de l'Ebre: un cas de dissidència respecte a les dinàmiques evolutives dels parlars nord-occidentals", Terres de cruïlla. Estudis sobre les comarques de la diòcesi de Tortosa, pp. 521-533, Onada Edicions, Benicarló. ISBN: 978-84-15896-10-4.
 • Clua, E.; Valls, E.; Viaplana, J., (2008), "Analisi dialettometrica del catalano partendo dai dati del COD. Una prima approssimazione alla gerarchia tra varietà", Ladinometria. Miscellanea per Hans Goebl per il 65° compleanno, pp. 27-42, Istitut Cultural Ladin. ISBN: 8886053517.

Projectes de recerca

 • La fonología nativa y no nativa: análisis y creación de recursos digitales01/09/2021 - 31/08/2024
  IP: Pons-Moll, C.; Lloret, M.
  MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACION; Agencia EStatal de Investigación
 • Diagnòstic, avaluació i millora de la competència lingüística en català a la formació inicial de mestres i de professorat de secundària01/09/2021 - 31/12/2022
  IP: Bordons, G.
  Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca AGAUR
 • Tries lingüístiques dels escolars de la Ribagorça: efecte xarxa, canvi dialectal i comparació amb altres comarques01/09/2020 - 31/12/2020
  IP: Sorolla, N.
  Universitat de Saragossa; Dirección General de Política Lingüística
 • AP16/20: Usos lingüístics, tria de llengües i rols sociolingüístics en la població escolar de la Ribagorça31/05/2020 - 31/12/2020
  IP: Valls, E.
  Institut Ramon Muntaner
 • Grup d'Estudi de la Variació01/01/2017 - 31/12/2020
  IP: Payrató, L.
  Agència de Gestió d'ajuts universitaris i de recerca de la Generalitat
 • Fenómenos de interfaz fonética-fonología-morfología desde la perspectiva de la variación lingüística30/12/2016 - 29/12/2020
  IP: Lloret, M.; Pons , C.
  MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
 • Un projecte lingüístic de centre per a una millora lingüística i cultural dels futurs mestres01/09/2016 - 31/07/2018
  IP: Bordons, G.
  Agència de Gestió d'ajuts universitaris i de recerca de la Generalitat
 • Descripción e interpretación de la variación lingüística: aspectos fónicos y morfológicos del catalán y otras lenguas románicas (DIVaL)01/01/2014 - 31/12/2016
  IP: Lloret, M.
  MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
 • Grup d'Estudi de la Variació01/01/2014 - 31/12/2016
  IP: Payrató, L.
  Agència de Gestió d'ajuts universitaris i de recerca de la Generalitat
 • Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom del català01/01/2012 - 31/12/2014
  IP: Pons-Moll, C.
  Obra Social la Caixa

Activitats

 • Jornada de Cultura i Recerca Local dels Territoris de Parla Catalana Ponència convidada "Usos lingüístics, tria de llengües i rols sociolingüístics en la població escolar de la Ribagorça. Una aproximació des de la perspectiva de l’anàlisi de xarxes socials", 2021.
 • Jornades d'Estudis del Segrià Presentació de comunicació "El lleidatà, un parlar en recessió: Aspectes lèxics", 2020.
 • Jornades d’Estudi del Segrià Ponència convidada "La llengua escapçada. Un estudi sobre l'autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa", 2019.
 • Jornades d'Estudi del Segrià Presentació de comunicació "El lleidatà, un parlar en recessió. Aspectes morfològics", 2018.
 • Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics Presentació de comunicació "Internal borders matter", 2018.
 • V Jornada de l'Institut Ramon Muntaner -esborrar Ponència convidada "La llengua escapçada. Un estudi sobre l'autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa", 2018.
 • Jornades de la Xarxa CRUSCAT Presentació de comunicació "La llengua escapçada. Un estudi sobre l'autonomització dels parlars nord-occidentals a la cruïlla catalanoaragonesa", 2018.
 • Annual Spring Research Seminar Presentació de comunicació "Internal borders matter", 2018.
 • Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes Presentació de comunicació "Variació i distància lingüística a la Romania Antiqua: una aproximació dialectomètrica a l’organització geolectal del contínuum romànic", 2018.
 • Jornades d’Estudi del Segrià Presentació de comunicació "El lleidatà, un parlar en recessió. Aspectes fonètics i fonològics", 2017.