Directori

RAMO GONZALEZ, Ingrid

Ext. 8673
Departament de Infermeria

RAMO GONZALEZ, Ingrid

CV

Perfil del professor

Infermeria, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

• Llicenciada en Psicologia
• Màster en Psicologia Clínica i de la Salut
• Postgrau en Atenció Psicosocial i Espiritual a persones en situació de Malaltia avançada
• Postgrau en esquizofrènia i demències

Experiència professional

• Psicòloga en Unitat de Cures Pal.liatives i Cròniques. Complex DomusVi Bonanova
• Psicòloga en Unitat Residencial DomusVi Bonanova
• Psicòloga en Institut per la Promoció de la Salut
• Psicòloga i Coordinadora d’equip d’atenció Psicosocial a CUIDES. UIC Barcelona