Directori

ASTORGA SANCHEZ, Juan Antonio

Departament de Economia i Organització d'Empreses
Secció

ASTORGA SANCHEZ, Juan Antonio

CV

Perfil del professor