Directori

PALACIO ALBERTÍN, Juan Carlos

Departament de Fisioteràpia
Secció

PALACIO ALBERTÍN, Juan Carlos

CV

Perfil del professor

Fisioteràpia, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat Internacional de Catalunya