Directori

DE LAPUENTE PÉREZ, Joaquin

Departament de Ciències Bàsiques

DE LAPUENTE PÉREZ, Joaquin

CV

Perfil del professor

Ciències Bàsiques, DEPARTAMENT DE CIÈNCIES BÀSIQUES. Universitat Internacional de Catalunya

Formació acadèmica

Doctor en Biodiversitat - UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
Màster Universitari Executive Mba - UNIVERSITAT DE BARCELONA
Llicenciat en Biologia - UNIVERSITAT DE BARCELONA