Directori

VIZCAÍNO RAKOSNIK, Marta

Departament de Dret
Secció

VIZCAÍNO RAKOSNIK, Marta

CV

Perfil del professor

Dret, Facultat de Dret. Universitat Internacional de Catalunya