Directori

BALOGUN ORTIZ, Nuria

Departament de Arquitectura
Secció

BALOGUN ORTIZ, Nuria

CV

Perfil del professor

Arquitectura, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura. Universitat Internacional de Catalunya