Directori

SÁNCHEZ GIMÉNEZ, Patricio

Departament de Ciències de la Comunicació
Secció

SÁNCHEZ GIMÉNEZ, Patricio

CV

Perfil del professor

Ciències de la Comunicació, Facultat de Ciències de la Comunicació. Universitat Internacional de Catalunya