Directori

ABDALLAH, Yomna Khalid Ibrahim Mohammed

Departament de Arquitectura
Secció

ABDALLAH, Yomna Khalid Ibrahim Mohammed

CV

Perfil del professor

Professor Col.laborador

Departament d'Arquitectura, ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ARQUITECTURA. Universitat Internacional de Catalunya

Publicacions

Articles