Número de convenis marc per continents registrats i vigents (Curs 2021-22)

Número de convenis marc per continents registrats i vigents (Curs 2021-22)