Secció

L’Aula d’Innovació Docent neix amb l’objectiu de donar resposta a l’interès del professorat per implementar iniciatives i projectes d’innovació a l’aula, i per impulsar la millora continua dels processos de docència de tot el professorat de UIC Barcelona. Per aconseguir-ho a l’Aula es generen dinàmiques que afavoreixen la innovació en l’àmbit docent o que fomenten la inquietud per a la recerca en innovació docent.

L’objectiu primordial de l’Aula d’Innovació Docent és dotar a UIC Barcelona d’un espai on es concentrin totes les activitats relacionades amb la innovació docent. Aquesta innovació pot venir recolzada per línies de recerca en innovació docent, noves metodologies orientades a la millora docent o ser fruit d’intercanvis amb altres universitats a través d’una vessant més divulgativa.

Objectius

  • Potenciar l’interès dels docents per millorar la seva metodologia docent.
  • Incentivar a la comunitat docent en la cerca de noves tècniques docents.
  • Centralitzar el coneixement respecte a la innovació docent i oferir-lo com a un servei a la comunitat UIC Barcelona.
  • Acreditar mèrits dels docents que participin en projectes d’innovació docent.
  • Divulgar interna i externament temes relacionats amb la innovació docent.
  • Assolir nivells d’excel·lència en tècniques de docència.
  • Impulsar iniciatives d’innovació docent amb altres universitats nacionals o estrangeres.