La Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona) té un compromís amb els alumnes:

Procurar que cap persona amb aptituds per a l’estudi deixi de cursar una titulació per motius econòmics.

Beca Alumni - Banco Santander

Alumni UIC Barcelona, juntament amb el Banco Santander, ha creat un fons de beques per als alumnes de la nostra universitat.

La beca Alumni - Banco Santander s’afegeix a les dues beques ja existents, la del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i la beca pròpia de la Universitat.

Aquesta beca és compatible amb qualsevol ajuda econòmica que es rebi.

Requisits per accedir a la beca

  1. Estar matriculat en qualsevol de les carreres que s’imparteixen a la Universitat.
  2. Ser membre de l’Agrupació Alumni UIC Barcelona.
  3. Els alumnes s'han d'inscriure en Beca Alumni Banc Santander.

Més informació

Oficina Alumni, Campus Barcelona

Tel.: 93 254 18 00
alumni@uic.es