17
Juny
15:00

Audiència pública del procés d'acreditació del grau en Odontologia

Campus Sant Cugat - Sala de Juntes de la Facultat d’Odontologia

El grau en Odontologia de la Facultat d’Odontologia està immers en el procés d’acreditació; procés descrit en el Marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació de títols oficials (MVSMA) establert per l’Agència del Sistema Universitari Català, AQU Catalunya.

El proper 17 de juny un Comitè d’Avaluació Extern constituït per AQU Catalunya visitarà UIC Barcelona per tal d’avaluar in situ el desenvolupament de la titulació. Concretament, la visita d’acreditació té els objectius següents:

  • assegurar la qualitat dels programes formatius oferts, d’acord amb els nivells de qualificació establerts i els criteris de la normativa vigent,
  • garantir informació vàlida i fiable que ajudi en les decisions dels usuaris del sistema universitari, i
  • facilitar els processos interns de millora de la qualitat dels programes i els serveis desenvolupats per les universitats catalanes.

Per una banda, l’autoinforme elaborat i presentat en el procés d’acreditació es posa a disposició de tota la comunitat educativa a la web de Qualitat educativa de UIC Barcelona. Qualsevol persona interessada el pot consultar i, si escau, fer-hi comentaris. Els comentaris es poden fer arribar a través de la direcció següent de correu electrònic: siqe@uic.es

Per altra banda, entre les diverses audiències planificades s’estableix una audiència pública perquè hi puguin assistir totes aquelles persones que estiguin interessades a expressar la seva opinió sobre el desenvolupament del grau en Odontologia de la Facultat d’Odontologia.

S’informa que l’audiència pública tindrà lloc el proper dia 17 de juny a les 15.00 h a la Sala de Juntes de la Facultat d’Odontologia (planta 3) del Campus Sant Cugat.