14
Febrer
09:50

Dimecres de Cendra 2024 a la Universitat

Capellania Capella Campus Barcelona i Campus Sant Cugat

El proper 14 de febrer és el Dimecres de Cendra i començarà la Quaresma, quaranta dies en què els cristians de tot el món ens preparem per celebrar la festa de la Pasqua.

Imposició al Campus Barcelona

  • 9.00 h Exposició al Santíssim
  • 9.10 h Xerrada del mossèn i confessions
  • 9.50 h Missa i imposició de cendra
  • 14.05 h Imposició de la cendra

Imposició al Campus Sant Cugat

  • 9.50 h Missa i imposició de cendra
  • 15.45 h Imposició de cendra

El Servei de Capellania de la Universitat col·labora amb l’atenció espiritual a qui ho desitgi, independentment de les seves creences. A aquest efecte, promou activitats de formació espiritual, cultural i ofereix participar en activitats de voluntariat. Els capellans atendran amb gust les consultes de tothom que sol·liciti que es resi per les seves intencions, peticions de consell per al seu desenvolupament de vida personal, en els aspectes humans o espirituals.

Més informació i horaris de missa disponibles al web del servei.