11
Juny
09:00

Spring Research Seminar - 6a edició

Institute for Multilingualism En línia

Des del curs 2014-2015, cada primavera, l’Institute for Multilingualism organitza un seminari de recerca, que té com a objectiu intercanviar interessos de recerca relacionats amb la lingüística aplicada i l'educació plurilingüe amb professorat d’altres universitats i d’altres facultats de UIC Barcelona.

Cada any hi participen altres universitats, com la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad de Navarra o l’Euskal Herriko Unibertsitatea (Universidad del País Vasco).

L’eix principal de recerca de l’Institute for Multilingualism i del grup de recerca MULTIMAT se centra en l’estudi dels diferents contextos d’aprenentatge de llengües estrangeres. Principalment, ens interessa el desenvolupament del multilingüisme mitjançant l’adquisició del llenguatge en un context natural, en un context d’immersió o en un context d’aprenentatge formal.