Descripció de les competències

  • Abordar críticament i reflexivament l’estudi de cada disciplina en la seva connexió amb la resta dels sabers.
  • Identificar les qüestions més rellevants de l’existència humana presents en les grans creacions religioses, humanístiques i científiques.
  • Reflexionar, des d’un punt de vista crític, sobre els pressupostos antropològics, intel·lectuals, històrics i humanístics i les repercussions ètiques de les diferents disciplines.
  • Adoptar una aproximació interdisciplinària per a la comprensió de la realitat.
  • Desenvolupar el compromís ètic en la pròpia professió i amb els valors propis d’una societat democràtica.
  • Fomentar el sentit de solidaritat i l’interès pels problemes socials.
  • Treballar el raonament crític i l’argumentació.
  • Desenvolupar habilitats de comunicació oral i escrita.