Formació transversal per a la comunitat d’estudiants

El CIP ofereix una formació general transversal dirigida a tots els alumnes de grau independentment dels estudis que estiguin cursant. Mitjançant les assignatures de caire transversal es pretén fomentar una educació humanista-cristiana i interdisciplinària.

Les assignatures transversals per als alumnes de grau es componen de 18 crèdits, que es troben distribuïts en les matèries següents:

  • Antropologia (1r curs - 6 crèdits - semestral)
  • Ètica (2n i/o 3r curs - 6 crèdits - semestral)
  • Mòdul de “Fonaments culturals” (a partir del 3r curs - 2 assignatures de 3 crèdits cada una*)

*Les assignatures del Mòdul de “Fonaments culturals” s’adapten a les necessitats formatives de cada grau. La seva oferta es podrà modificar periòdicament sempre amb l’acord del CIP i dels diversos centres on s’ofereixin.