Curs de Formació en Ortodoncia Interceptiva i Ortopedia Fincional

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 14-01-2022 al 26-03-2022
Crèdits
5 ECTS
Preu
480,00€ / ECTS x 5 = 2.400,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
Limitada
Horari
De 9 h. a 19 h.
Language
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

L’ortodòncia interceptiva s’inicia i conclou durant la dentició temporal o mixta. Aquest tipus de tractament és utilitzat regularment per corregir hàbits anormals, que poden interferir en el patró regular de creixement de la cara i maxil·lars. 

Algunes maloclusions que sorgeixen d’hàbits com el de succió del polze es poden corregir per si soles en cessar l’hàbit. Malauradament, en moltes altres ocasions es produeixen maloclusions que requereixen tractament d’ortopèdia, encara que sigui amb aparells simples. Els tractaments interceptius s’orienten, per tant, a la correcció de tota alteració incipient, atès que si no es prenen algun tipus de mesures la maloclusió empitjoraria.

L’ortodòncia interceptiva se centra en la correcció de les alteracions de maloclusió en dentició temporal i mixta independentment de la gravetat del problema o de la mecànica utilitzada. Sense cap dubte, el tractament precoç requereix discernir la necessitat de tractament i el que és més difícil, decidir el moment exacte i oportú de realitzar-lo.

Objectius del curs

 • Capacitar l’alumne per diagnosticar els problemes dentofacials en el pacient pediàtric i avaluar quan tractar-los.
 • Realitzar uns registres diagnòstics correctes.
 • Fotografia dental, el millor mètode diagnòstic per incorporar a la clínica.
 • Formació i experiència en nombroses filosofies de tractament primerenc.
 • Conèixer les habilitats tècniques per a la realització dels tractaments.

Competències que ha d’adquirir l’alumne

 • Conèixer com s’ha de distingir el que és normal del que és patològic en la fase de dentició mixta i temporal.
 • Aprendre a aplicar els principis bàsics de diagnòstic en alteracions comunes oclusals.
 • Mostrar amb situacions clíniques concretes els paràmetres que cal seguir (amb la utilització de protocols clars i simples) en la intercepció d’una maloclusió futura.

A qui es dirigeix

El curs està dirigit a odontòlegs generals, metges estomatòlegs i especialistes en Odontopediatria.

Coordinadors del curs

 • Dr. Francisco Guinot
 • Dra. Isabel Chung
Section

Programa del curs

 

Mòdul I 

Diagnòstic

Destinat a la primera visita i història clínica. Realització de l’anàlisi facial, exploració intraoral i funcional, registres radiogràfics, intermaxil·lars i models per a muntatge en articulador. Protocol fotogràfic dental intraoral i extraoral i plantilla d’ortodòncia.  

Realització de la diagnosi cefalomètrica i anàlisi del cas clínic. Integració i actualització dels protocols de mínima intervenció en ortodòncia.

 1. Diagnòstic facial (macroestètica, microestètica, miniestètica, fotografies extraorals).
  Programa pràctic: Protocol fotogràfic, presentació d’un cas clínic per parella. 
 2. Diagnòstic cefalomètric (anatomia de telerx, punts anatòmics de Steiner, plànols de Steiner, anàlisi completa de Steiner, Ricketts i Jarabak). Programa pràctic: Traçats de cefalometria.
 3. Diagnòstic oclusal (anàlisi de models): DOD de Moyers, oclusograma, Wala Ridge.
  Programa pràctic: Mesura de models DOD, oclusograma i Wala.
 4. Creixement i desenvolupament (sutures i fusió d’aquestes, radiografies de vèrtebres, radiografies MP3, estadis de creixement).

 

Mòdul II 

 1. Alteracions de l’erupció (fracàs eruptiu): Inclusió, fracàs d’erupció primari, anquilosi. Diagnòstic clínic i radiogràfic en OPG Canins ectòpics. Actuacions per guiar l’erupció) patologia freqüent en OPG, alteració de l’erupció segons edats, DAP).
  Programa pràctic: visualització i diagnòstic de casos mitjançant radiografies i fotos.
 2. Hàbits i parafuncions: Hàbits de succió no nutritius i les seves repercussions en el desenvolupament normal. Timing d’actuació i tractament. 

Problemes transversals 

Tractament dels problemes no esquelètics: (Mossegades creuades, hàbits, problemes d’espai, apinyament primari i el seu enfocament clínic, presentació d’altres tècniques i  aparells expansiva: Quad Helix, plaques d’expansió).

 1. Maneig de l’espai: anàlisi i estratègies que busquin mantenir o recuperar l’espai perdut. Discrepància ossiodentària: guany d’espai, tècniques d’expansió dentoalveolar.
  Extraccions seriades.

 

Mòdul III 

Problemes sagitals. Classe III

Conceptes: Enfocaments de tractament per a la classe III.

 1. Disjunció i màscara facial, valoració d’anàlisi dels diversos protocols clínics existents.
 2. Comunicació entre la clínica i el laboratori sobre el disseny i la confecció d’aparells i solució de problemes que puguin produir-se.

 

Problemes sagitals. Classe II

Creixement i desenvolupament facial, seqüència eruptiva.

 1. Enfocaments clínics i opcions terapèutiques per al tractament de la classe II.
 2. Aparatologia funcional, confecció i seqüència clínica de seguiment: Klammt, Twin-block, Bionator, Sanders.

Programa pràctic: Disseny d’aparatologia, activacions d’aparatologia, presa de registres en mossegada constructiva.

 

Problemes verticals 

 1. Mossegada oberta: Es farà una anàlisi i explicació de l’enfocament i els criteris clínics en el tractament de la mossegada oberta. Diagnòstic del patró de cara llarga.
 2. Sobremossegades, síndrome de cara curta, disseny d’aparells i tractament.

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Curs de Formació en Ortodoncia Interceptiva i Ortopedia Funcional Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Dra. Isabel Chung
 • Dra. Cristina García
 • Dr. Francisco Guinot
 • Dra. Anaïs Ninou
 • Dra. Roser Padró
 • Dra. Sara Piera

Prerequisits i admissió

 • Estar en possessió del títol de Grau/Llicenciatura en Odontologia o Medicina (especialitat Estomatologia).