Hands-On Cadaver Intensive Course in Orthognathic Surgery and Ancillary Procedures

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 06-05-2021 al 07-05-2021
Crèdits
2 ECTS
Preu
1.500,00€ / ECTS x 2 = 3.000,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2020-2021.
Places
20
Horari
Dijous i divendres, de 9.00 h a 18.00 h
Idioma
Anglès (idioma secundari: castellà)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

El tractament de la deformitat dentomaxil·lofacial amb cirurgia ortognàtica ha experimentat una profunda revolució en els últims anys. L’abast i, per tant, els objectius d’aquest tipus de cirurgia s’han redefinit per cobrir els tres pilars bàsics següents:

 1. La correcció de la maloclusió subjacent i la discrepància de les bases òssies.
 2. La gestió de les vies aèries superiors.
 3. L’harmonització de l’estètica facial. 

Actualment no hi ha cap programa universitari d’educació contínua nacional o internacional en aquest camp. Aquest curs pràctic té per objectiu proporcionar als participants informació pràctica i completa de totes les tècniques de l’àmbit de la cirurgia ortognàtica, inclosos els procediments auxiliars per optimitzar els resultats estètics. Per aconseguir-ho, s’ha dissenyat un curs eminentment pràctic sobre caps de cadàvers crioconservats.

 

 Partner

osetomed

eacmfs

 

Coordinadors

Dr. Federico Hernández Alfaro

Dra. Adaia Valls

Destinataris

Aquest curs va dirigit a estudiants i especialistes, nacionals i internacionals, en cirurgia oral i maxil·lofacial que vulguin ampliar els coneixements en cirurgia ortognàtica. 

D’acord amb els criteris de la direcció del programa, s’admetrà o no un candidat amb una formació diferent.

Competències i aprenentatges que adquiriran els estudiants

1. Coneixements teoricopràctics en osteotomies maxil·lars:

 • Osteotomia Le Fort I d’una peça
 • Osteotomia Le Fort I de tres o quatre peces
 • SARPE
 • Tècniques mínimament invasives (“tècnica Twist”, segons  Dr. Hernández Alfaro)

2. Coneixements teoricopràctics en osteotomies mandibulars:

 • Osteotomia sagital
 • Osteotomia segmentària anterior (frontblock)
 • Genioplàstia
 • Chin wing
 • Condilectomia interna i externa
 • Fixació interna rígida: el nostre protocol
 • Com abordar possibles complicacions
 • Osteotomies cigomàtiques:
 • Osteotomia “en sandvitx”

3. Coneixements teoricopràctics en tècniques d’optimització d’harmonia facial:

 • Rinoplàstia.
 • Transposició de les bosses de greix bucal.
 • Lipoescultura facial.

4. Coneixements teoricopràctics en ortodòncia accelerada:

 • Corticotomies
 • Miniplaques ortopèdiques

Objectius

 1. Repassar l’anatomia clínica rellevant per al tractament de les deformitats dentomaxil·lofacials.
 2. Repassar i executar totes les tècniques contemporànies de la cirurgia ortognàtica.
 3. Repassar i executar totes les tècniques contemporànies en l’optimització de l’estètica facial en el context de la cirurgia ortognàtica.
 4. Repassar i executar les tècniques contemporànies bàsiques de l’ortodòncia accelerada.
 5. Proporcionar informació actualitzada sobre les tècniques quirúrgiques en aquest camp de coneixement.

 

Section

Programa del curs

 

Dia 1:

Horari

Tema

Coordinació i Personal docent

9:00-9:15

Benvinguda

Introducció a la sala de dissecció

Dr. Hernández Alfaro

Dr. Valls

9:15-11:30

Osteotomies maxil·lars (LeFort I, segmentades, SARPE, tècnica Twist)

 • Dr. Aboul-Hosn
 • Dr. Hernández Alfaro
 • Dr. Masià
 • Dr. Sieira
 • Dr. Valls
 • Dr. Mazarro
 • Dr. Neagu

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Ortodòncia accelerada: corticotomies

Miniplaques ortopèdiques

Fixació interna rígida: el nostre protocol

 • Dr. Aboul-Hosn
 • Dr. Hernández Alfaro
 • Dr. Masià
 • Dr. Mazarro
 • Dr. Neagu
 • Dr. Sieira
 • Dr. Valls

14:00-15:00

Pausa

15:00-18:00

Osteotomia malar

Procediments auxiliars amb la millora estètica (transposició de bosses de Bichat, lipoestructura)

 • Dr. Aboul-Hosn
 • Dr. Hernández Alfaro
 • Dr. Masià
 • Dr. Mazarro
 • Dr. Neagu
 • Dr. Sieira
 • Dr. Valls

 

 

 

Dia 2:

Horari

Tema

Coordinació i Personal docent

9:00-11:30

Osteotomies mandibulars (sagital, tècnica de Loncle modificada, vertical, frontblock, SARME, osteotomia de la línia mitjana per a constricció, genioplàstia —horitzontal i vertical—, chin wing)

Millora estètica per al contorn de la mandíbula

 • Dr. Aboul-Hosn
 • Dr. Hernández Alfaro
 • Dr. Masià
 • Dr. Mazarro
 • Dr. Neagu
 • Dr. Sieira
 • Dr. Valls

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Condilectomia intraoral/extraoral

Com abordar possibles complicacions

 • Dr. Aboul-Hosn
 • Dr. Hernández Alfaro
 • Dr. Masià
 • Dr. Mazarro

14:00-15:30

Pausa

15:30-18:00

Procediments auxiliars per a la millora estètica del nas (rinoplàstia)

Pràctiques lliures (lífting facial i de coll...)

 • Dr. Hernández Alfaro
 • Dr. Masià
 • Dr. Mazarro
 • Dr. Neagu
 • Dr. Sieira
 • Dr. Valls

 

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Hands-On Cadaver Intensive Course in Orthognathic Surgery and Ancillary Procedures Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Dr. Federico Hernández Alfaro, Dr. Samir Aboul-Hosn, Dr. Ramón Sieira, Dra. Adaia Valls, Dr. Jorge Masià, Dr. Alejandro Mazarro, Dr. David Neagu.

Prerequisits i admissió

 • Ser resident o especialista de cirurgia oral o maxil·lofacial.
 • Comprensió oral en anglès (nivell B2 o superior).