Curs Avançat en Pròtesis sobre Implants

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 03-03-2022 al 05-03-2022
Crèdits
2.5 ECTS
Preu
790,00€ / ECTS x 2.5 = 1.975,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
Limitada
Horari
Dijous, divendres i dissabte de 10 a 14 h i de 15 a 19 h.
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

La pròtesi sobre implants és avui dia una part molt comuna en la feina diària de l’odontòleg i va canviant dia a dia.

Aquest curs està orientat als professionals que coneixen la terminologia bàsica de pròtesi sobre implants i que han fet o fan pròtesis sobre implants i que volen actualitzar o millorar els seus coneixements en aquest tipus de rehabilitació.

Objectius del curs

 • Facilitar els coneixements necessaris per dur a terme el diagnòstic, el pla de tractament i les bases per dur a terme pas a pas les diferents fases en el desenvolupament de la pròtesi sobre implants
 • Conèixer els diferents tipus de pròtesis sobre implants que es poden realitzar i solucions per a casos compromesos.

 

Competències que ha d'adquirir l'alumne

L’alumne ha de ser capaç de conèixer els diferents tipus de pròtesi sobre implants i quins són els passos necessaris per dur a terme el tractament per obtenir un resultat reeixit.

 

A qui s'adreça.

Odontòlegs i estomatòlegs que volen ampliar els coneixements de pròtesi sobre implants.

Coordinadors del curs

Dr. Oriol Cantó Navés

Section

Dijous matí: 10:00h A 14:00h

Impresions i provisionalització (Dra. Rosario Cedeño)

 • Aprendre a realitzar impressions en casos complexos, per la posició i nombre d'implants.
 • Conèixer el maneig dels sistemes digitals per a la presa d'impressió.
 • Dissenyar, planificar i seleccionar el tipus de provisional, tant de càrrega immediata com tardana, que s'adeqüi més bé als diferents tipus de pròtesis definitives.
 • Transmetre la informació al laboratori mitjançant el provisional.
 • Importància del provisional en la presa d'impressió.

Durada: 4 hores (s'hi inclou pausa) 

Dijous tarda: 15.00h - 19.00h

Pròtesis unitàries i parcials (Dr. Raúl Medina)

 • Posició tridimensional dels implants unitaris
 • Tipus de connexions
 • Additaments protètics
 • Concepte de tripodisme
 • Corones unitàries i ponts parcials cargolats, cimentats i cimentocargolats
 • Transmetre la informació a laboratori a través del previsional
 • Proves clíniques
 • Unió dent-implant

Durada: 4 hores (s'hi inclou pausa) 

Divendres matí i tarda: 10.00 - 14.00; 15.00h - 19.00h

Prótesi complexa fixa i sobredentadures (Dr. Oriol Cantó)

 • Biomecànica
 • Diagnòstic de casos complexes mitjançant el provisional
 • Tipus de pròtesis completes fixes
 • Pas de la pròtesi provisional a la definitiva
 • Proves clíniques
 • CAD-CAM clínica i de laboratori

Durada: 8 hores (s'hi inclou pausa) 

Dissabte matí: 10.00h - 14.00h

Materiales per a les rehabilitacions implantosuportades. Sobredentadures (Dr. Oriol Cantó)

 • Materials rehabilitadors per a pròtesi unitàries, parcials i completes: Cr-Co, Ti, Zr, fibra de carboni, fibra de vidre, disilicat de liti, composites híbrids…
 • Sobredentadures: indicacions, tipus d’ancoratges de retenció, passos clínics

Durada: 4 hores (s'hi inclou pausa)

Dissabte tarda: 15.00h - 19.00h

Complicacions i manteniment (Dr. Francisco Real)

 • Oclusió
 • Conèixer a través de diversos casos clínics les complicacions que es poden presentar durant a execució i evolució de les pròtesis sobre implants
 • Emfatitzar la importància del correcte disseny de la pròtesi per evitar les malalties periimplantàries.
 • Mostrar diferents mitjans de control de placa i higiene de pròtesi sobre implants.

Durada: 4 hores (s'hi inclou pausa)

Pla d'estudis i assignatures 2021-2022

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Curs Avançat en Pròtesis sobre Implants Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2.5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Dr. Oriol Cantó
 • Dr. Raúl Medina
 • Dr. Francisco Real
 • Dra. Rosario Cedeño

 

Prerequisits i admissió

 • Llicenciats/ Graduats en odontologia o ser metge estomatòleg.