Curs Online Teòric de Pròtesi sobre Implants. Nivell Bàsic

Tipus de programa
Seminaris,tallers,conferències
Durada
des del 15-02-2021 al 23-02-2021
Crèdits
2 ECTS
Preu
350,00€ / ECTS x 2 = 700,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
Limitada
Campus
Online
Horari
De 21.00 a 24.00 h (hora espanyola)
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

Competències que ha d'adquirir l'alumne

 1. L’alumne ha de ser capaç de reconèixer els diferents tipus d’additaments per utilitzar en pròtesi sobre implants.
 2. L’alumne ha de ser capaç de prendre una impressió sobre implants.

La pròtesi sobre implants és avui una part molt comuna en el treball diari de l’odontòleg. Això fa que qualsevol professional hagi de tenir uns coneixements mínims de pròtesi sobre implants, i fins i tot saber rehabilitar casos senzills. També és important el coneixement de la pròtesi sobre implants perquè el professional pugui explicar al pacient els diferents tipus de tractaments que es poden realitzar. 

Objectius

 1. Facilitar els coneixements necessaris per dur a terme el diagnòstic, pla de tractament i les bases per desenvolupar pas a pas les diferents fases en el desenvolupament de la pròtesi sobre implants.
 2. Conèixer i manipular els diferents additaments necessaris, així com la presa d’impressions per a la confecció d’una pròtesi sobre implants.

 

 

 

Coordinadors del curs

 • Dr. Oscar Figueras
 • Dra. Rosario Cedeño

A qui es dirigeix

Odontòlegs i estomatòlegs que desitgen adquirir coneixements de pròtesis sobre implants bàsics, introduir-se en la pròtesi sobre implants, tant en coneixements com en la pràctica.

Section

Programa i assignatures

Tema 1: Introducció a la pròtesi sobre implants

 • Terminologia en pròtesi sobre implants.
 • Trets diferencials entre implant i dent natural.
 • Característiques dels implants, diferents formes i superfícies.
 • Biomecànica, les diferents tipus de forces i l’efecte que tenen sobre l’implant.
 • Diferents fases en el desenvolupament del tractament.
 • Tipus diferents de pròtesi.

Tema 2: Diagnòstic i selecció del pacient

 • Anamnesi i exploració del pacient.
 • Utilitats dels models d’estudi.
 • Exploracions complementàries més utilitzades i el perquè.
 • Indicacions i contraindicacions absolutes i relatives.

Tema 3: Encerament, guia radiològica i quirúrgica

 • Importància de l’encerament diagnòstic i les seves aplicacions.
 • Conceptualització dels termes guia radiològica i guia quirúrgica.
 • Importància de la guia radiològica en la planificació del tractament.
 • Proves radiodiagnòstiques i indicacions.

Tema 4: Selecció de pilars

 • Factors que defineixen el tipus de pilar que s’ha d’utilitzar.
 • Pilar mecanitzat, mecanització sobrecolada i colada. Característiques i indicacions.
 • Pròtesis cargolades versus pròtesis cementades.

Tema 5: Presa d'impressions

 • Diferències entre dent natural i implants i la importància que tenen en la presa d’impressions.
 • Objectius de les impressions sobre implants.
 • Diferents additaments necessaris per prendre impressions.
 • Tècnica de cubeta oberta i cubeta tancada. Característiques i indicacions.
 • Materials necessaris per buidatge de la impressió.

Tema 6: Pròtesis temporals

 • Importància de la pròtesi provisional.
 • Tipus de pròtesis provisionals i indicacions.
 • Conceptes de càrrega i estètica immediata.

Tema 7: Pròtesis unitàries

 • Característiques diferencials entre pròtesis unitàries anteriors i posteriors.
 • Diferents elements necessaris per confeccionar les pròtesis unitàries sobre implants.
 • Factors de risc per aconseguir un resultat estètic al front anterior.
 • Importància de la distribució de forces al sector posterior, així com de la relació corona-implant.

Tema 8: Pròtesis parcials

 • Materials utilitzats en la preparació.
 • Diferents fases en la preparació d’una pròtesi parcial anterior i posterior.
 • Tipus d’oclusió en les pròtesis parcials.

Tema 9: Pròtesi completa fixa

 • Diferents tipus de pròtesi en funció dels materials i de la pròtesi que cal fer. Concepte pròtesi híbrida i full arch.
 • Diferents additaments i materials utilitzats en la preparació d’una pròtesi completa fixa.
 • Tipus d’oclusió que s’ha de produir en les pròtesis fixes implantosuportades.

Tema 10: Sobredentadures implantoretingudes

 • Conceptualització de sobredentadura.
 • Indicacions i contraindicacions clíniques.
 • Conceptualització dels termes sobredentadura implantosuportada i sobredentadura implantomucosuportada.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Curs Online Teòric de Pròtesi sobre Implants. Nivell Bàsic Tipus: OB Període: Segon semestre ECTS: 2
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

 • Dra. Sandra Fernández
 • Dr. Oriol Cantó
 • Dr. Raúl Medina
 • Dra. Rosario Cedeño
 • Dra. Romina Scalcione
 • Dr. Oscar Figueras
 • Dr. Roberto Manrique

 

Prerequisits i admissió

 • El curs està dirigit a Graduats / Llicenciats en Odontologia o Metges Estomatòlegs.