Diploma en Odontologia Legal i Forense

Tipus de programa
Cursos d'especialització
Durada
des del 14-01-2021 al 03-07-2021
Crèdits
8 ECTS
Preu
250,00€ / ECTS x 8 = 2.000,00€. *Preus corresponents a l’any acadèmic 2021-2022.
Places
Limitada
Horari
De gener a juliol 2021. Part Online: cada dijous. Presencial: de 28 de juny al 3 de juliol de 2021
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Programa
 • Prerequisits i admissió

L’odontologia forense estudia la resolució de problemes jurídics mitjançant l’aplicació de coneixements odontològics. Aquesta ciència cada vegada té un contingut més ampli, en el qual s’inclouen qüestions plantejades pel dret civil, penal i laboral. Els coneixements i tècniques odontològics s’utilitzen per resoldre aquests interrogants o contribuir a solucionar-los En la majoria dels casos es tracta de coneixements de traumatologia odontològica, pròtesi dental, operatòria dental o ciències bàsiques, en què es fonamenta el saber odontològic.

L’odontologia té un paper clau en la identificació humana. És necessària tant des del punt de vista humà com legal. En casos de catàstrofes la identificació és un dels problemes medicolegals de més rellevància. Conèixer les tècniques adequades que cal utilitzar així com els protocols, tant en casos aïllats com en casos massius, és necessari per a tots els professionals que intervenen en la resolució dels casos.

La identificació odontològica, tot i que l’ús d’aquesta tècnica necessàriament ha de ser simultani al d’altres tècniques d’identificació (dactiloscòpia o genètica forense), presenta l’avantatge de ser un mètode ràpid, eficaç, científic i econòmic i de molta importància en la identificació en grans catàstrofes.

Conèixer les normes legals per exercir la nostra professió és important per a una normopraxi assistencial. Cada dia augmenten els casos de reclamacions professionals a odontòlegs, per la qual cosa és important conèixer les normes per exercir la professió.

Objetius del curs

 1. Saber resoldre els problemes que es plantegen en situacions de desastres i grans catàstrofes o en casos aïllats en què és necessària l’odontologia per resoldre’ls.
 2. Tenir experiència en els formularis de la Interpol des del punt de vista odontològic.
 3. Adquirir coneixements suficients sobre els aspectes principals de la identificació humana, la criminalística i la genètica i l’antropologia forenses.
 4. Adquirir coneixements de la metodologia que cal seguir en casos d’identificació d’individus vius, cadàvers o restes humanes.
 5. Saber aplicar les tècniques forenses en els casos requerits pels tribunals.
 6. Adquirir coneixements sobre les situacions que la normativa preveu respecte als diferents tipus de mort i especialment la mort violenta o sospitosa de criminalitat.
 7. Saber conèixer les situacions en les quals l’autòpsia és obligatòria.
 8. Adquirir els coneixements suficients per poder resoldre els problemes que es plantegin en relació amb l’Administració de Justícia.
 9. Proporcionar els coneixements necessaris per exercir l’odontologia, sobretot en els aspectes legals de l’activitat de la professió.
 10. Conèixer el valor de la història clínica com a document d’interès assistencial, científic i medicolegal.
 11. Conèixer la valoració del dany odontològic i els seus barems. Barems de valoració.
 12. Saber fer una valoració medicolegal de la mala praxi en odontologia.
 13. Conèixer la legislació bàsica per a l’exercici de la professió.
 14. Elaborar informes pericials.

A qui es dirigeix

Professionals relacionats amb l’Odontologia, Biologia, Medicina i Criminologia, així com membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, policies autonòmiques, centres d’emergències sanitàries, personal de Protecció Civil i emergències, higienistes dentals.

 

Coordinadors del curs

 • Dra. Anna Hospital
 • Dr. Francisco Javier Güerri
 • Dr. José María Martínez-Calcerrada

Programa del curs

 1. Introducció a l’Odontologia Forense: Conèixer l’origen de la investigació odontològica en el marc dels fets i els factors que esclareixen causes i efectes relacionats amb la llei, així com l’actuació odontològica dins de l’ètica professional. Evolució de l’odontologia forense.
 2. Tanatologia. Diferenciar les diverses causes de mort, així com els processos destructors i conservadors del cadàver. Fenòmens cadavèrics. Tècniques d’autòpsia de la boca. Paper de l’odontòleg en les autòpsies medicolegals.
 3. Patologia Forense. Donar a conèixer les diferents lesions, com es produeixen o què les provoca, estudiar-les i manipular-les. Patologia forense d’interès per a l’odontòleg.
 4. Criminalística. Establir la diferència entre la criminalística i la criminologia, així com conèixer la metodologia i els protocols que ajuden a identificar i reconstruir els fets. Identificació reconstructiva i comparativa. Importància de l’odontologia en la investigació criminal. Queiloscòpia i rugoscòpia. Estudi de les mossegades humanes, sistema que se seguirà per estudiar-les. Determinació de l’edat a partir de l'estudi dentari.
 5. Antropologia Forense. Donar a conèixer la importància de l’antropologia i establir unes bases de coneixement per poder començar a treballar en la identificació de restes per mitjà de l’antropologia dental. Determinació del perfil biològic a partir dels maxil·lars. Patologia, pseudopatologia i tafonomia.
 6. Odontologia Legal. Normes legals per a l’exercici de l’odontologia. Responsabilitat professional. Història clínica. Secret professional. Documentació medicolegal.
 7. Organització i gestió de grans catàstrofes. Explicar i ensenyar la manera d’actuar davant d’una catàstrofe per afrontar la solució al gran caos que es crea. Problemes medicolegals en catàstrofes. Protocols d’actuació. Protocol odontològic per a la identificació.

Es faran pràctiques: 

 • Sistemàtica per seguir en casos d’identificacions en catàstrofes.
 • Protocol d’identificació d’Interpol.
 • Omplir els formularis de la Interpol per a les identificacions.
 • Sistema que cal seguir en l’estudi d’una mossegada humana.
 • Estudi amb maxil·lars. Identificació reconstructiva i comparativa.
 • Autòpsia de la boca. Tècniques.
 • Queiloscòpia.
 • Rugoscòpia.
 • Simulacre de catàstrofe: identificació de les víctimes.

Programa

1. Introducció a l'Odontologia Forense
 • Concepto y definición. 
 • Importancia y objetivos. 
 • Historia y situación actual. 
2. Tanatologia
 • Concepte de mort.
 • Diagnòstic de mort certa.
 • Tipus de mort.
 • Tipificació jurídica i penal de la mort violenta.
 • Fenòmens cadavèrics.
 • Processos destructors del cadàver.
 • Processos naturals conservadors dels cadàvers.
 • Processos artificials conservadors dels cadàvers.
 • Problemes tanatològics medicolegals.
 • Mort natural i mort violenta.
 • Autòpsia clínica i judicial.
 • Tècniques d’autòpsia.
 • Fases de l’autòpsia.
 • Autòpsia odontoestomatològica.
3. Patologia Forense
 • Lesions mortals.
 • Lesions no mortals.
 • Tipus de mort violenta.
 • Mort sobtada.
 • Contusions i ferides contuses.
 • Asfíxies.
 • Lesions per explosions.
 • Lesions en carbonitzats. Canvis odontològics per acció del foc.
 • Accidents nuclears.
 • Grans catàstrofes tòxiques i enverinaments massius. Armes químiques.
4. Criminalística
 • Generalitats sobre identificació humana.
 • Identificació reconstructiva i comparativa.
 • Identificació humana: mètodes.
 • Dactiloscòpia.
 • Importància de l’odontologia en la investigació criminal i en la identificació humana.
 • Queiloscòpia i rugoscòpia.
 • Mètodes d’identificació en la investigació d’éssers vius, esquelets i cadàvers recents.
 • Genètica forense.
 • Investigació medicolegal de les mossegades. Sistemàtica que cal seguir per estudiar-les.
5. Antropologia Forense
 • Investigació genèrica i específica de les restes òssies.
 • Determinació d’espècie, grup poblacional, talla, sexe.
 • Perfil biològic.
6. Odontologia Legal
 • Responsabilitat professional.
 • Documentació medicolegal.
 • Valoració dany odontoestomatològic.
 • Secret mèdic.
 • La prova pericial.
7. Problemàtica sanitària, organizativa y medicoforense en las situaciones de grandes catàstrofes
 • Assistència sanitària: funció del centre coordinador d’emergències.
 • Triatge, evacuació, assistències urgents.
 • Problemes organitzatius.
 • Organització i pla d’actuació SEM, Bombers, Protecció Civil i Forces de Seguretat.
 • Problemes medicolegals de les víctimes de grans catàstrofes.
 • Organització, objectius i principis generals d’actuació dels equips DVI en grans catàstrofes.
 • Procediment medicoforense a la sala postmortem.
 • Protocol d’identificació en grans catàstrofes.   
 • Protocol odontològic en grans catàstrofes.
 • Formularis de la Interpol en la identificació odontològica.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Diploma en Odontologia Legal i Forense Tipus: OB Període: Anual ECTS: 8
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Altres

Eneko Barbería Marcalain. Metge forense. Subdirector de l’IMLCF de Catalunya (divisió Tarragona). Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat Rovira i Virgili.

David Bas Mato. Lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat de Los Realejos. Tribunals de Justícia de Santa Cruz de Tenerife.

Josep Carreras. Cap de la Unitat Central de Laboratori Biològic de Policia Científica de Mossos d’Esquadra.

Josep M. Casadesús Valbí. Metge forense. Professor de la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona.

Josep Castellà García. Metge forense. Cap del servei de patologia de l’IMLCF de Catalunya. 

Dolors Ceperuelo. Llicenciada en Odontologia. Postgrau en Odontologia Legal i Forense. Professora de la Universitat Internacional de Catalunya.

Santiago Crespo Alonso. Metge forense. Servei d’Antropologia de l’IMLCF de Catalunya. 

Joaquim de Diego Martínez. Màster en Protecció Civil i Gestió d’Emergències. Sergent del cos de Mossos d’Esquadra. Suport tècnic operatiu. Sala de Comandament RP de Girona.

Ignasi Galtés Vicente. Metge forense, cap de la secció d’Investigació i Docència de l’IMLCF de Catalunya.

Ángel García García. Psicòleg. Inspector en cap de la Policia Nacional. 

José González Godino. Metge especialista en Cirurgia Maxil·lofacial.

Jaume Heredia. Metge del Servei d’Emergències Mèdiques.

Anna Hospital Ribas. Metge forense. Llicenciada en Odontologia. Especialista en Odontologia Forense. Professora de la Universitat Internacional de Catalunya.

Santi López. Caporal de Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació Criminal de persones desaparegudes. 

Álex Martí Mato. Odontòleg. Cirurgia oral.

Carles Martin Fumadó. Metge forense. Professor de la Universitat Internacional de Catalunya.

Helena Martínez Alcazar. Metge forense. Adscrita al Servei de Patologia. Antropologia de l’IMLCF de Catalunya.

Daniel Martínez Ortega. Sots-cap de la Divisió de Policia Científica. Cos de Mossos d’Esquadra.

José M. Martínez-Calcerrada Collell. Llicenciat en Farmàcia. Màster en Biomedicina i Biologia molecular. Tècnic en Patologia Forense de l’IMLCF de Catalunya (divisió Girona). 

Alexandra Pérez. Llicenciada en Biologia Sanitària. Màster en Neurociències. Postdoctorada al Centre de Genètica Cardiovascular (IdIBGi).

Consuelo Pérez Luengo. Metge forense. Directora de l’IMLCF Balears. Llicenciada en Odontologia.

Maria del Mar Salvador. Metge especialista en valoració del dany corporal. Odontòloga.

Pere Sánchez. Inspector de Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació Criminal de persones desaparegudes.

Elisabeth Soler Gomis. Llicenciada en Dret. MBA. Odontòloga. 

Manel Subirats Roca. Psicòleg clínic. Especialista en Fotografia Macroscòpica i Forense.

Robert Trench García. Cap de l’Àrea Central d’Identificació de la Divisió de Policia Científica de Mossos d’Esquadra.

 

Prerequisits i admissió

Prerequisits d'admissió

Ser professionals relacionats amb l’Odontologia, Biologia, Medicina i Criminologia, així com membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, policies autonòmiques, centres d’emergències sanitàries, personal de Protecció Civil i emergències, higienistes dentals.