International Master's Degree in Oral Surgery (IMOS)

Tipus de programa
Màsters propis
Durada
6 semestres
Crèdits
180 ECTS
Preu
27.774,00€ * (1r curs 2021-2022) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
Idioma
Anglès (idioma secundari: castellà)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament

Acreditació acadèmica

 • Màster Internacional en Cirurgia Oral de 180 ECTS  

 

 

Una vegada completat el programa, els estudiants hauran de ser capaços de tractar casos molt complicats tant de cirurgia com d’implantologia. Per complir aquest objectiu, els estudiants rebran un alt nivell de formació teòrica i pràctica, així com en l’àmbit d’investigació. En el camp de la implantologia, no només cobriran l’àrea quirúrgica, sinó que també se’ls instruirà en matèria de planificació de casos, cirurgia guiada en prostodòncia i rehabilitació ulterior.

Presentació

El Màster Internacional en Cirurgia Oral (IMOS) se centra en les tècniques de cirurgia oral i proporciona als estudiants habilitats de cirurgia oral tant bàsiques com avançades. Aquest programa pretén donar una àmplia formació complementària als dentistes que se centren en la cirurgia oral. Una vegada obtingut l’IMOS, els estudiants haurien de poder gestionar complexos casos clínics d’implantologia i cirurgia oral. Durant els tres anys consecutius que dura l’IMOS, els estudiants rebran una formació teòrica i pràctica d’alt nivell en diagnòstic, planificació del tractament i gestió quirúrgica de patologies quirúrgiques orals. També adquiriran habilitats avançades en investigació. En el camp de l’odontologia d’implants, l’IMOS no només cobreix els aspectes quirúrgics, sinó també la planificació prequirúrgica, la cirurgia guiada protètica i la rehabilitació.

 

Material

Per accedir al curs de Màster, l’alumnat ha de portar l’equip següent:

 • Càmera digital SLR amb flaix de control manual
 • Joc de miralls i contrastador (fons negre) per a la fotografia intraoral
 • Ordinador portàtil
 • Ulleres de protecció
 • Opcional: amplificador

2. Instruments quirúrgics

 • Mànec de bisturí núm. 7 (16 cm) per a 10 a 15 fulls
 • Clips Gillis (un de dentat i un altre sense dentar)
 • Fòrceps d’Adson (un de dentat i un altre sense dentar)
 • Un separador Farabeuf
 • Un separador Langenbeck
 • Un separador Minnesota
 • Obreboques amb falques de goma (mitjà i gran)
 • Elevador periòstic Howard (un d’ample i un altre d’estret)
 • Portaagulles de 15 cm amb broca de tungstè
 • Fòrceps mosquit (un de dentat i un altre sense dentar)
 • Tisores de Mayo corbes 1
 • Tisores de dissecció de 14 cm Metzenbaum
 • Una ronyera bilateral petita
 • Una cureta bilateral mitjana
 • Un traucador pla petit
 • Un traucador pla mitjà
 • Un joc d’elevadors Winter
 • Un joc d’elevadors Pott
 • Pinces de camp 4
 • Fòrceps Allis 1
 • Un mirall bucal
 • Una xeringa d’anestèsia Uniject
 • Un depressor lingual
 • Una pinça gúbia angulada de 15 cm
 • Una sonda periodontal
 • Casset quirúrgic

3. Instruments per a pròtesi

 • Espàtula Lecron
  Espàtula de cera elèctrica
 • Great appetizer
 • Small appetizer
 • Com a mínim sis jocs complets de dents naturals (incisius, canins, premolars i molars)
 • Tres jocs d’exploració: dos miralls, una pinça, una sonda d’exploració i una sonda periodontal.
 • Martell elevaponts manual Antoghyr
 • Espàtula de ciment
 • Espàtula amb fil de retracció, marca ROEKO, ref. 520 001
 • Espàtula de compòsit
 • Espàtula de cera
 • Lloseta de vidre
 • Tassa i espàtula d’alginat
 • Tassa i espàtula de guix
 • Tassa de resina de goma
 • Calibrador
 • Dues xeringues d’anestèsia (Uniject)
 • Tenalles d’Angle
 • Dues pinces mosquit
 • Un koher
 • Tisores rectes
 • Pinça Miller
 • Articulador semiajustable marca ARTEX (es pot adquirir a UIC Barcelona)
 • Material rotatori: turbina, adaptador, peça de mà, micromotor, caixa d’instruments (Hu-Friedy ref. DIN IMDIN 13)
 • Cera de modelar
 • Mesurador de gruix del metall (Ninstrom)
 • Joc per a enceraments PK (PK 1, 2, 3, 4 i 5)
 • Cúter

Per accedir a la Clínica Universitària d’Odontologia (CUO), l’estudiant haurà de portar:

 • Pantalla facial de protecció personal
 • Ulleres de protecció total, excepte en el cas de portar ulleres correctores o lupes d’augment. En aquest cas, no serà necessari les ulleres de protecció total. Tota la resta de material de protecció especial, ho facilitarà la clínica.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Anatomia de Cap i Coll (Transv.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Cirurgia I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Clínica de Cirurgia i Implants I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 19
Clínica de Prostodòncia I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 10
Farmacologia (Transv.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Laboratori de Prostodòncia Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Metodologia i Ètica de la Recerca (Transv. Rec.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Microbiologia (Transv.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Prostodòncia Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Protocol de la Recerca (Transv. Rec.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Pràctica en Dissecció Anatòmica I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Pràctiques Externes I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Recerca Bibliogràfica (Transv. Rec.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Residencia Clínica I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Seminari Quirúrgic Periodòncia I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Seminaris Interdisciplinars I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Sessió Clínica Cirurgia Oral I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Sessió Implantologia Multidisciplinar I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Sessió Literatura Cirurgia Bucal I Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Assignatures del curs 2 Tipus Període ECTS
Bioestadística (Transv. Rec.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Biologia Molecular i Cel·lular (Transv.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Cirurgia II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Clínica de Cirurgia i Implants II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 19
Clínica de Prostodòncia II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 13
Comunicació Científica (Transv. Rec.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Medicina/Patologia Oral (Transv.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Pràctica en Dissecció Anatòmica II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Pràctiques Externes II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Residència Clínica II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Seminari Quirúrgic Periodòncia II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Seminaris Interdisciplinars II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Sessió Clínica Cirurgia Oral II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Sessió Implantologia Multidisciplinar II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 3
Sessió Literatura Cirurgia Bucal II Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Assignatures del curs 3 Tipus Període ECTS
Clínica de Cirururgia i Implants III Tipus: OB Període: Anual ECTS: 23
Clínica de Prostodòncia III Tipus: OB Període: Anual ECTS: 16
Pràctiques Externes III Tipus: OB Període: Anual ECTS: 7
Revisió de la Literatura Actual d'Implants Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Sedació Conscient + Suport Bàsic DEA (Transv. FB) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Seminaris Interdisciplinars III Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Sessió Implantologia Multidisciplinar III Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Treball Fi de Màster (Transv. Rec.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Procés d’admissió

 1. Entrevista personal: es durà a terme amb el coordinador i el director del Màster. S’hi avaluaran els mèrits acadèmics, i també la capacitat de treballar en equip i l’experiència professional.
 2. Examen teòric: prova amb respostes d’elecció múltiple sobre cirurgia oral i maxil·lofacial.
 3. Prova psicomètrica: amb una durada d’entre 20 i 30 minuts té la finalitat d’avaluar les capacitats i habilitats de cada candidat.
 4. Prova d’anglès: consisteix a llegir un text en anglès i després resumir-lo, a més d’un examen oral (nivell recomanat de First Certificate).

Documentació necessària per a la preinscripció

 1. Formulari de preinscripció.
 2. Còpia compulsada del grau universitari pertinent.*
 3. Expedient acadèmic (original o còpia compulsada).*
 4. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o passaport.
 5. Rebut de pagament de 90 € per transferència bancària.**
 6. Curriculum vitae en el qual s’especifiquin els cursos i les conferències als quals s’ha assistit.
 7. Carta/es de recomanació.

*En el cas dels estudiants extracomunitaris, tant l’expedient acadèmic com el certificat de grau s’han de processar mitjançant canals diplomàtics o portar la postil·la de l’Haia.

Els candidats que cursin l’últim any del seu programa de grau han de presentar una llista de les qualificacions obtingudes abans de la data d’inscripció.

** Les despeses d’administració no són reemborsables.

 S’envia a:

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago
infodonto@uic.es

Facultat d’Odontologia 

Universitat Internacional de Catalunya

Edifici Hospital General 

c/ Josep Trueta, s/n

08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.