Màster Universitari en Periodòncia i Implants + Màster Avançat en Periodòncia i Implantologia

Tipus de programa
Màster oficial + Màster propi
Durada
3 anys acadèmics
Crèdits
120 + 60 ECTS
Preu
27.844,00€ * (1r curs 2024-2025) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
Llengua
Anglès (idioma secundari: castellà)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Objectius

El programa de formació avançada en periodòncia està dissenyat per capacitar els professionals odontòlegs per ser especialistes en el camp de la periodòncia i implantologia. Aquest programa prepararà aquests professionals per a la pràctica clínica, l’ensenyament acadèmic i la investigació en periodòncia. 

El programa consta d’un cicle teòric que inclou els aspectes clínics de la periodòncia i inclou seminaris en els quals es revisa i s’analitza la literatura periodontal clàssica i actual, seminaris conjunts sobre prostodòncia i periodòncia, seminaris sobre la interrelació entre la periodòncia i altres especialitats de l’odontologia, la presentació de casos clínics en periodòncia i de casos clínics conjunts amb altres especialitats. La part pràctica inclou el tractament de tota mena de pacients periodontals, des de tractaments bàsics fins a tractaments de cirurgia periodontal i mucogingival i implantologia. Els participants també hauran de dur a terme un projecte d’investigació en periodòncia centrat en aspectes clínics i/o de laboratori durant els tres anys que dura el programa.

Presentació

Introducció

El Programa de Periodòncia i Implantologia Dental és un programa de postgrau a temps complet que dura 3 anys i està acreditat per la Federació Europea de Periodòncia (EFP, per les sigles en anglès), dissenyat per formar dentistes en el camp especialitzat de la periodòncia i implantologia. El programa prepara els candidats admesos per supervisar tractaments clínics, així com per ensenyar i investigar en odontologia d’implants quirúrgics i periodontals. El curs inclou una unitat teòrica que aborda temes clínics en periodòncia, seminaris en els quals es revisa i s’analitza la bibliografia contemporània i clàssica, cursos d’implantologia quirúrgica i periodontal, la relació entre la periodòncia i altres àrees especialitzades de l’odontologia, l’estudi de casos clínics en periodòncia i casos clínics relacionats amb altres àrees d’especialització. Durant la part pràctica d’aquest curs, els estudiants rebran formació en tota mena de tractament periodontal i duran a terme un projecte d’investigació individual en l’àrea de la periodòncia i implantologia.

Per poder cursar aquest màster, els estudiants han d’aportar el material següent: 

 • Una càmera digital tipus rèflex amb òptica de 105 mm i flaix anular
 • Ordinador portàtil o accés a un ordinador (llapis de memòria, etc.)
 • Instrumental quirúrgic (el que recomana el Departament)
 • Lents d’augment professionals (mínim: 2,5X)
 • Material rotatori: turbina, adaptador (*), contraangle, peça de mà, micromotor
 • Caixa quirúrgica
 • Plaques de fòsfor per a rajos X 

 

* Queda pendent de confirmar el model i la compatibilitat de l’adaptador.

 

Per accedir a la CUO, l’estudiant haurà de portar:

— Pantalla facial de protecció personal

— Ulleres de protecció total, excepte en el cas de portar ulleres correctores o lupes d’augment. En aquest cas, no serà necessari les ulleres de protecció total. Tota la resta de material de protecció especial, ho facilitarà la clínica.

Pla d'estudis i assignatures 2024-2025

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Periodòncia Clínica Oral Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Actualització Clínica I Type: OB Període: Anual ECTS: 11
Ciències Biomèdiques Type: OB Període: Anual ECTS: 5
Clínica I Type: PR Període: Anual ECTS: 20
Interdisciplinar I Type: OB Període: Anual ECTS: 5
Revisió Literatura Clàssica Type: OB Període: Anual ECTS: 7
Seminaris Preclínics i Planificació del Tractament Type: OB Període: Anual ECTS: 7
TFM I Type: TF Període: Anual ECTS: 2
Assignatures del curs 2 Type Període ECTS
Clínica II Type: PR Període: Anual ECTS: 20
Instrucció Clínica Type: OB Període: Anual ECTS: 3
Periodòncia-Implantologia Type: OB Període: Anual ECTS: 3
Pràctica Clínica Type: OB Període: Anual ECTS: 20
Revisió Literatura Contemporània Type: OB Període: Anual ECTS: 7
Revisió Literatura Implants Type: OB Període: Anual ECTS: 7
Assignatures del curs 3 Type Període ECTS
Implantologia Clínica Oral Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Periodòncia Avançada Type: OB Període: Primer semestre ECTS: 4
Especialitats Complementàries Type: OB Període: Segon semestre ECTS: 4
Actualització Clínica II Type: OB Període: Anual ECTS: 4
Interdisciplinar II Type: OB Període: Anual ECTS: 5
Interdisciplinars III Type: OB Període: Anual ECTS: 5
Pràctica Clínica Implants Type: OB Període: Anual ECTS: 25
Revisió de la Literatura Actual en Implantologia Type: OB Període: Anual ECTS: 4
TFM II Type: TF Període: Anual ECTS: 5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Requisits d'admissió

Procés d’admissió

 • Entrevista personal: l’entrevista personal es durà a terme amb el coordinador i director del màster. S’avaluaran els mèrits acadèmics i la classificació a classe, així com la capacitat de treballar en equip.
 • Prova psicomètrica: la prova psicomètrica durarà entre 20 i 30 minuts. Aquesta prova es fa per avaluar les capacitats i habilitats de cada candidat.
 • TOEFL ≥ 85 o Cambridge Certificate of Advanced English ≥ 176.
 • Almenys un any d’experiència laboral després d’obtenir el Grau en Odontologia.
 • Es valorarà positivament la formació en recerca i estadística.
 • Examen d’accés de la part 1 a la part 8 (pàgines 1-516) del llibre Clinical Periodontology and Implant Dentistry de Lang i Lindhe.

Documentació necessària per a la preinscripció

 • Formulari de preinscripció 
 • Còpia compulsada del grau universitari pertinent* 
 • Expedient acadèmic (original o còpia compulsada)* 
 • Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o passaport 
 • Rebut de pagament de 90 € per transferència bancaria** 
 • Currículum amb especificació d’assistència a cursos i conferències 
 • Carta(es) de recomanació (requisit no obligatori).  

* En el cas dels estudiants extracomunitaris, tant l’expedient acadèmic com el certificat de grau s’han de processar mitjançant canals diplomàtics o portar la postil·la de la Haia.

Els candidats que cursin l’últim any del seu programa de grau hauran de presentar una llista de les qualificacions que hagin obtingut abans de la data d’inscripció.

** Les comissions per gestió no són reemborsables.  

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.