Universitat Internacional de Catalunya

Reserva i matrícula

Reserva de plaça

Superat el procés d'admissió, has de fer l'ingrés del 20% del total del preu del primer curs, en concepte de reserva de plaça, després de rebre la carta oficial d'admissió.

Matrícula online

Formalitzada la matrícula, has d'abonar en un pagament únic el 80% restant.