Equip del Servei de Relacions Internacionals

Sharon Rauet Frentjen
Sharon Rauet Frentjen
Administradora d’Aliances i Beques

La Sharon s’ocupa de tots els pagaments de beques de mobilitat i ofereix orientació i suport administratiu en acords institucionals i internacionals de cooperació, mobilitat del personal i qualsevol altre tema de l’Oficina de Relacions Internacionals.

Un vaixell està molt segur a port, però la seva essència és estar a alta mar.
Paulo Coelho
Mònica Luque Xicota
Mònica Luque Xicota
Responsable de l’equip de Mobilitat

La Mònica s’ocupa de la coordinació de l’equip de Mobilitat d’alumnes i supervisa totes les accions relacionades amb els estudiants que participen en el programa d’intercanvi, tant incoming com outgoing, del Campus Sant Cugat. També s’encarrega de la gestió dels convenis de mobilitat d’aquest campus. A més, representa la Universitat en esdeveniments internacionals i col·labora en projectes estratègics transversals de caràcter internacional. Li agrada relacionar-se socialment i sempre està disposada a donar alguns consells sobre la ciutat que porta al cor, Barcelona.

Si rebutges el menjar, ignores els costums, tems la religió i evites la gent, és millor que et quedis a casa.
James Michener
Cristina Martín Queralt
Cristina Martín Queralt
Coordinadora de Mobilitat Internacional, Campus Barcelona

La Cristina s’encarrega de la gestió diària de la mobilitat d’estudiants i participa en la planificació de diversos projectes i accions, com la Sessió de Benvinguda. És el principal punt de contacte tant per als estudiants incoming, com per als outgoing, de les facultats del Campus Barcelona. La seva experiència amb alumnes internacionals i com a participant del programa Erasmus, a més de la seva passió per viatjar i conèixer noves cultures, són de gran valor per a l’equip.

Viatjar primer et deixa sense paraules i després et converteix en un narrador d’històries
Ibn Battuta
Mariloli Cámara
Mariloli Cámara
Coordinadora de Mobilitat Internacional, Campus Sant Cugat

La Mariloli s’encarrega de la gestió diària de la mobilitat d’estudiants, tant d’estudis com de pràctiques. És el principal punt de contacte tant per als estudiants incoming, com per als outgoing, de les facultats del Campus Sant Cugat. La seva experiència anterior amb estudiants internacionals americans és un gran valor afegit per a l’equip.

Viatjar és un exercici amb conseqüències fatals per als prejudicis, la intolerància i l’estretor de ment
Mark Twain
Reetta Heikkinen
Reetta Heikkinen
Responsable de Convenis Internacionals
Responsable del Campus Barcelona

La Reetta és la responsable transversal dels convenis internacionals de la Universitat. S’encarrega de construir i desenvolupar relacions estratègiques amb universitats de tot el món, així com de ser l’ambaixadora de UIC Barcelona en fires i esdeveniments internacionals. També vetlla per la cohesió de les accions al Campus Barcelona, on s’ubica. A més a més, participa en altres projectes com Erasmus Without Papers i Systemic University Change Towards Internationalisation (SUCTI).

No deixis que t'ho expliquin. Ves a veure-ho!
Anònim
Alba Valle Izquierdo
Alba Valle Izquierdo
Coordinadora de Mobilitat Internacional (dobles titulacions, comunicació i projectes transversals)

L’Alba ocupa una posició transversal dins de l’equip. Lidera la gestió de les dobles titulacions internacionals, des de la signatura de nous convenis fins al seguiment dels alumnes, així com la gestió de la mobilitat del PAS i el PDI. A més a més, participa en projectes d’internacionalització a casa com el Collaborative Online International Learning (COIL) i el Systemic University Change Towards Internationalisation (SUCTI) i també s’encarrega de la comunicació de les accions del servei en els diferents canals de difusió de UIC Barcelona.

A poc a poc, un viatja lluny
J. R. R. Tolkien