30/11/2022

Audiència pública del procés d’acreditació del Manual Docentia

El proper dia 30 de novembre un Comitè d’Avaluació Extern nomenat ad hoc per AQU Catalunya visitarà la Universitat amb la finalitat d’acreditar el Manual Docentia de UIC Barcelona.

Aquesta visita d’acreditació té com a principal objectiu avaluar el funcionament i l’aplicació dels processos d’avaluació dissenyats en el nostre manual d’avaluació docent. Aquest objectiu descansa en els principis de transparència, satisfacció dels agents i rendició de comptes.

La Comissió Específica per a la Valoració dels Mèrits i les Activitats Individuals (CEMAI) aprovarà el procediment i la metodologia.

L’autoinforme elaborat i presentat en aquest procés d’acreditació es posa a disposició de tota la comunitat educativa al web de Qualitat educativa de UIC Barcelona.

Per acabar, us volem informar que entre les diverses audiències planificades s’estableix una audiència pública en què poden assistir totes les persones que estiguin interessades a expressar la seva opinió sobre el desenvolupament de l’avaluació docent. Aquesta audiència pública tindrà lloc el proper dia 30 de novembre de 15.45 h a 16.15 h a la Sala de Rectorat.