19/07/2022

Els investigadors Adam Ranson i Roni Wright obtenen les prestigioses ajudes Ramón y Cajal

Aquestes ajudes competitives, impulsades pel Ministeri de Ciència i Innovació, reconeixen els mèrits curriculars i la capacitat per liderar una línia de recerca dels dos investigadors del Departament de Ciències Bàsiques de UIC Barcelona

Roni Wright i Adam Ranson, investigadors de l’àrea de Biomedicina del Departament de Ciències Bàsiques de la Universitat, han vist reconeguda la seva trajectòria científica amb les prestigioses ajudes Ramón y Cajal. Aquestes ajudes, impulsades pel Ministeri de Ciència i Innovació, tenen com a finalitat promoure la incorporació de personal investigador, espanyol o estranger, amb una trajectòria destacada en centres d’R+D espanyols, amb la finalitat que adquireixin les competències i capacitats que els permetin obtenir un lloc de caràcter estable en un organisme de recerca del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació.

La selecció dels investigadors es fa mitjançant un rigorós procés de concurrència competitiva sobre la base dels seus mèrits curriculars i de la seva capacitat per liderar una línia de recerca, en funció de l’experiència científica i professional, així com de la independència de la seva trajectòria.

“Em sento molt honrada per haver rebut aquesta ajuda, ja que m’obre moltes portes i em dona més oportunitats per créixer i construir el meu grup de recerca”, explica Roni Wright. Adam Ranson afegeix que “aquesta beca és un privilegi que ens concedeix cinc anys per poder investigar centrats en el desenvolupament dels projectes en els quals estem treballant”.

La recerca de Roni Wright, recentment reconeguda també amb l’ajuda CaixaResearch Validate, se centra a comprendre el mecanisme de creixement de les cèl·lules canceroses agressives amb l’objectiu d’identificar noves dianes per al desenvolupament de futurs fàrmacs que millorin la vida dels pacients. Utilitzem un model de cèl·lules mare canceroses en 3D per estudiar les vies importants que impulsen el creixement i l’angiogènesi de les cèl·lules canceroses.

Per part seva, Adam Ranson, que lidera el Grup de Recerca de Circuits Corticals, centra els seus estudis a entendre com els circuits sensorials del cervell són capaços de modificar dinàmicament la manera en què processem la informació.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)