21/03/2022

Exposició pública autoinforme d’acreditació del Programa de Doctorat en Economia i Dret

L’Escola de Doctorat està immersa en el procés d’acreditació del Programa de Doctorat en Economia i Dret, procés descrit en el Marc per a la Verificació, el Seguiment, la Modificació i l’Acreditació de títols oficials (MVSMA) establert per l’Agència del Sistema Universitari Català, AQU Catalunya.

El proper mes d'abril un Comitè d’Avaluació Extern constituït per AQU Catalunya visitarà UIC Barcelona per tal d’avaluar in situ el desenvolupament de les titulacions. D’acord amb els protocols d’actuació aprovats per AQU Catalunya a causa dels efectes provocats pel COVID-19 la visita es durà terme en format virtual.

Concretament, la visita d’acreditació té els següents objectius:

  • assegurar la qualitat dels programes formatius oferts, d'acord amb els nivells de qualificació establerts i els criteris de la normativa vigent,
  • garantir informació vàlida i fiable que ajudi en les decisions dels usuaris del sistema universitari, i
  • facilitar els processos interns de millora de la qualitat dels programes i els serveis desenvolupats per les universitats catalanes.

L’autoinforme elaborat i presentat en el procés d’acreditació es posa a disposició de tota la comunitat educativa a la web de la Escola de Doctorat (Calidad: SGIC) https://www.uic.es/ca/escola-de-doctorat/qualitat-sgic de UIC Barcelona. Qualsevol persona interessada el pot consultar i, si escau, fer-hi comentaris. Els comentaris es poden fer arribar a través de la següent direcció de correu electrònic: edoc@uic.es fins el proper dia 30 de març.