12/05/2023

Mariona Guerrero, coordinadora assistencial de Cuides UIC Barcelona adverteix que falten professionals formats en cures pal·liatives

En el marc del Dia Mundial de la Infermeria, Guerrero destaca el lideratge del professional d’infermeria en les cures pal·liatives, ja que l’enfocament deixa de ser curatiu i passa a centrar-se a assegurar el confort del pacient

La infermera i coordinadora assistencial de la clínica Cuides UIC Barcelona, la primera clínica universitària d’assistència integral a pacients amb necessitat de cures pal·liatives, ha insistit en el paper destacat que tenen aquests professionals en la cura de persones amb malaltia avançada.

Com assenyala Mariona Guerrero, “en el moment en el qual l’enfocament deixa de ser curatiu i ens centrem a assegurar el confort i la cura òptima, la infermeria juga un paper preponderant, ja que les infermeres tenim una visió molt integrativa de les necessitats del pacient”. En aquest sentit, ha destacat que tots els professionals haurien de tenir coneixement sobre el maneig simptomàtic i la formació necessària per poder acompanyar bé aquests pacients amb malaltia avançada, es tracti o no de càncer.

Així mateix, Guerrero ha indicat que és fonamental un abordatge interdisciplinari de manera que els professionals de la infermeria puguin donar resposta a les necessitats dels pacients, no només físiques sinó també espirituals, emocionals i socials. Per tot això, ha reclamat una formació específica que permeti comprendre més bé la mirada pal·liativa i les conseqüències en el tractament i l’abordatge del pacient.

La coordinadora assistencial de Cuides UIC Barcelona ha assenyalat també que les famílies són “els pacients oblidats” del sistema sanitari i que són igualment importants. En aquesta línia, ha assegurat que és fonamental saber com estan afrontant la situació, i de quins recursos o xarxa de suport disposen per cuidar el seu familiar. En la nostra societat, amb una població envellida, les persones viuen més anys amb comorbiditat, per la qual cosa les cures pal·liatives tindran cada vegada més demanda. Per aquest motiu és important, en l’àmbit de la infermeria, aprofundir en temes d’acompanyament en el sofriment.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)