01/02/2024

UIC Barcelona assoleix el màxim històric en el percentatge d’ocupació

UIC Barcelona té un índex d’inserció laboral del 93,75 %, per sobre de la mitjana del sistema universitari català, i ha assolit l’any 2023 el seu màxim històric en l’índex de qualitat ocupacional, segons la darrera enquesta d’inserció laboral 2023 presentada per AQU Catalunya
 

L’ocupació dels graduats i graduades de UIC Barcelona es troba per sobre de la mitjana del sistema, segons les últimes dades presentades per AQU Catalunya arran de l’enquesta d’inserció laboral realitzada el 2023. 

Més de 40.000 persones —de totes les universitats del sistema universitari català— van respondre l’enquesta, fet que representa pràcticament la meitat de les promocions estudiades, de titulats de graus, màsters i doctorat. De UIC Barcelona, es van rebre 634 respostes vàlides d’entre les 1.458 de possibles.

Pel que fa als graus, UIC Barcelona assoleix amb aquesta enquesta de 2023 el seu màxim històric en l’índex de qualitat ocupacional (IQO), i totes les disciplines presenten un índex més alt que la mitjana del sistema corresponent. En tots els graus, l’ocupació de UIC Barcelona es troba per sobre de la mitjana del sistema, i 8 de cada 10 persones graduades desenvolupen a la seva feina les funcions específiques que han après a la titulació de grau. Quan se’ls pregunta per les competències adquirides, pràcticament totes les competències recollides obtenen un notable. En comparació amb el global del sistema català, totes presenten més puntuació, sobretot pel que fa a l’anglès i responsabilitat ètica i social.

En conclusió, 4 de cada 5 alumni tornarien a repetir la titulació de grau que van cursar, fet que representa el 81 % dels enquestats. En concret, un 77 % tornaria a escollir UIC Barcelona com a universitat.   

Pel que fa als màsters, l’enquesta destaca que 7 de cada 10 graduats està duent a terme funcions pròpies de la titulació que han cursat. Respecte de les competències, UIC Barcelona destaca especialment en la competència de responsabilitat ètica i social així com en el treball en equip multidisciplinari i expressió oral, tots dos amb 0,6 punts per sobre de la mitjana del sistema universitari català. 

El vicerector de Planificació i Qualitat de UIC Barcelona, Josep Clotet, valora molt positivament les bones dades, però es mostra prudent: “són dades molt positives que evidencien la feina ben feta i que marquen la línia de continuïtat que ja evidenciaven els resultats de fa tres anys. Hem de continuar en aquesta línia, treballant per la bona qualitat docent i per l’acompanyament del nostre alumnat”. 

El director d’AQU Catalunya, Jaume Valls, va presentar aquestes dades a UIC Barcelona el 14 de desembre passat, segons els resultats de l’enquesta d’inserció laboral de 2023 dels titulats i titulades de les universitats catalanes que formen part del sistema universitari català.